Natuurkracht

Natuurkracht

Natuurkracht is het nieuwe fonds en innovatieprogramma voor natuurlijke oplossingen voor water­veiligheid. Het is een bron voor ideeën die helpen tegen klimaat­verandering en water­overlast in Zuid-Limburg. We zien de natuur als bond­genoot. We nodigen iedereen uit om bij te dragen.

Natuurkracht is een initiatief van Natuur en Milieufederatie Limburg, het Limburgs Landschap, ARK Natuurontwikkeling, Natuurmonumenten en Wereld Natuur Fonds, met steun van de Nationale Postcode Loterij.

Naar de website van Natuurkracht

Extreme overstromingen

Zuid-Limburg heeft in 2021 door de gevolgen van klimaatverandering te maken gekregen met extreme overstromingen. De kans op hevige regenval blijft ook de komende jaren een dreiging voor deze provincie.

Natuur als bondgenoot

De overstromingen maakten één ding duidelijk: ons land moet zich schrap zetten voor de gevolgen van het veranderende klimaat. Onze eigen natuur is hierbij dé bondgenoot als oplossing voor een hoogwateraanpak in het ZuidLimburgse landschap. Natuur- en landschapsorganisaties hebben daarom de handen ineengeslagen om samen met iedereen die het Geul- en Gulpdal een warm hart toedraagt, het tij te kerenDe Postcode Loterij omarmt het plan en stelt 2 miljoen euro beschikbaar, dankzij haar deelnemers.

De sponswerking van de natuur

Met het geld wordt de natuur in het gebied versterkt, waardoor het als een spons werkt en het water beter opgevangen wordt. De natuur kan op allerlei manieren bijdragen aan hoogwaterveiligheid in Limburg. Zodat regendruppels langer worden vastgehouden op de plek waar ze vallen, dieper de bodem intrekken en water dus letterlijk vertraagd. Overal liggen kansen. Van natuurvriendelijke oevers, de aanleg van hagen, akkerland veranderen in grasland tot de opvang van water in de stedelijke tuinen.

Samenwerking

Het is cruciaal dat de kennis en het enthousiasme van burgers, boeren, bedrijven en overheden om te werken met natuur als bondgenoot zoveel mogelijk wordt meegenomen in dit project. Het project start in het Geul- en Gulpdal in het heuvellandschap van Zuid-Limburg waar de recente wateroverlast dwingt tot een snelle aanpak. De oplossingen van lokale initiatieven kunnen daarmee de inspiratiebron zijn voor alle overheden in heel Nederland waar ook geworsteld wordt met het hoge water.  

Natuurkracht wordt mogelijk gemaakt door de steun van de