CleanUpXL

CleanUpXL

Ruim drie jaar geleden vond de ramp met MSC Zoë plaats. Het schip verloor tijdens een storm boven de Wadden maar liefst 342 containers. Meer dan drie miljoen kilo lading verdween in de zee. Veel rommel is opgeruimd, maar lang niet alles. Met CleanUpXL brengen we daar verandering in.

De Noordzeekustzone ligt vol met onopgeruimd afval. Hoog tijd voor actie. Het moet opgeruimd worden, maar we moeten er ook voor zorgen dat dit soort afvalproblemen niet meer voorkomen. Deze ramp en de afhandeling is aanleiding geweest om zelf de mouwen op te stropen en een project op te tuigen: CleanUpXL.

In dit project, financieel mogelijk gemaakt door de Postcodeloterij, werken we samen met de Waddenvereniging, Stichting de Noordzee, Stichting Duik de Noordzee Schoon, BDS-Harlingen en Friendship Offshore BV.

800.000 kilo opruimen

Drie jaar lang gaan we afval opruimen uit Wadden- en Noordzee: 800.000 kilo in totaal. In september 2021 is het project van start gegaan met het opruimen van de rommel. Met resultaat: begin januari 2022 werd bekend dat inmiddels bijna 90.000 kilo uit zee is gehaald. De eerste opruimactie bestond uit 6 dagen bergen, 7 duikexpedities op verschillende wrakken en strandopruimacties met 110 vrijwilligers.

De ramp met containerschip MSC Zoë

In de nacht van 1 op 2 januari 2019 verliest vrachtschip MSC Zoë boven de Wadden 342 containers. Meer dan drie miljoen kilo lading belandt in het kwetsbare natuurgebied. Door het in kaart brengen van 3000 km2 zeebodem van de Noord- en Waddenzee met een sonar, weten we dat er naast resterende lading van de MSC Zoë nog heel veel meer andere rommel op de zeebodem ligt dat er niet hoort.

PlatformCO₂neutraal

Ook in 2022 en 2023 gaan we door met opruimen. Dit proberen we zo duurzaam mogelijk te doen. Daarom compenseren we de CO₂-uitstoot van de berging. Met CO₂-reductieprojecten in Friese veenweiden. Dit doen we via ons initiatief PlatformCO₂neutraal.