Zwolle tweemaal in de prijzen bij uitreiking Stookjerijk-Trofeeën 2015

26 november 2015

Zwolle tweemaal in de prijzen bij uitreiking Stookjerijk-Trofeeën 2015

151126 foto Winnaars Stook je rijk 2015 1

In Zwolle werken gemeente, corporaties en huurders het beste samen om energiebesparing te bereiken. Daarom overhandigde Jos van Dalen (ministerie van Economische Zaken) hen vanavond een speciale Stookjerijk-Trofee. Ook corporatie SWZ (Zwolle), huurdersorganisatie de WoonlastenWakers (Roermond) en wethouder Bert Velthuis (Nijmegen) ontvingen er één. De trofeeën zijn vanavond in Utrecht uitgereikt bij een bijeenkomst van Stookjerijk, een project van de Natuur en Milieufederaties, Milieucentrum Rotterdam en de Woonbond.

Minister Stef Blok gaf in een videoboodschap het belang aan van het project Stookjerijk: “Dit project spreekt mij zo aan, omdat woningcorporaties, gemeenten en huurders samen afspraken maken over energiebesparing in de sociale huursector”. Hij vervolgde: “Inmiddels vinden er in 16 gemeenten rondetafelgesprekken plaats. Dat is een goed begin, maar het zouden er van mij nog veel meer mogen worden. Ik hoop dan ook dat de ervaringen en resultaten in die gemeenten het bekende sneeuwbaleffect krijgen”.

Succesfactoren uitwisselen
Een aantal genomineerde corporaties overtreffen het tempo dat noodzakelijk is om de doelstellingen van het SER Energieakkoord te halen. Daarom is het belangrijk om de succesfactoren en de strategie bij deze koplopers binnen de sector goed uit te wisselen. Over de gehele corporatiesector dient het tempo van de energiebesparing met gemiddeld 50% te worden verhoogd om de doelstelling in 2020 te halen.

Transparantie en lange termijn beleid corporaties
De Natuur en Milieufederaties en de Woonbond vragen de corporaties om hun jaarlijkse energieprestaties en de genomen energiemaatregelen voor de huurdersorganisaties transparant te maken. Ze kunnen deze op hun website plaatsen en in hun jaarverslag opnemen.

Ook in 2016 wordt het project Stookjerijk voortgezet. Het reilen en zeilen van een aantal wethouders wordt dan onder meer gevolgd.

Foto: Bas de Meijer