Zon vindt Drent!!

1 juli 2015

Zon vindt Drent!!

In drie maanden tijd heeft de campagne Zon zoekt Drent met haar zonnetour negen Drentse gemeenten bezocht. Na alle informatiebijeenkomsten kunnen we zeggen dat zon leeft! Met gemiddeld 200 bezoekers per avond en ongeveer 2.000 bezoekers in totaal, kunnen we spreken van een succes.

Het succes van deze campagne zit ‘m in de aanpak; een focus op zonne-energie met behulp van de zonnekaart en zonnelening. De zonnekaart laat zien waar zonne-energie mogelijk is en de zonnelening maakt het voor een grotere groep inwoners ook financieel mogelijk om zonnepanelen aan te schaffen. Daarnaast is de persoonlijke benadering naar inwoners van belang. De gemeenten hebben inwoners namelijk persoonlijk uitgenodigd via een brief om op de avonden aanwezig te zijn (in totaal zijn er 32.000 brieven verstuurd). Inwoners vinden op de zonne-avonden een compleet aanbod van informatie over zonnepanelen en leveranciers en er zijn diverse informatie-stands en onafhankelijke ervaringsdeskundigen aanwezig. De laatsten worden zeer gewaardeerd door de bezoekers. Zij kunnen vanuit hun persoonlijke ervaringen vragen beantwoorden en adviseren waar mogelijk.

De zonnetour heeft veel enthousiaste inwoners en tevreden gemeenten en bedrijven opgeleverd.

De keerzijde van het succes is dat het budget van de zonnelening van de provincie Drenthe in een aantal gemeenten al is uitgeput. De rentekorting van 3% is blijkt érg aantrekkelijk. Mooi meegenomen is dat een aantal gemeenten naarstig op zoek is naar extra financiering voor de zonnelening om het enthousiasme dat bij inwoners leeft te behouden en te stimuleren.

De campagne Zon zoekt Drent is een samenwerking van gemeenten, provincie, bedrijven, het Drents Energieloket, Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN), de Natuur en Milieufederatie Drenthe en verschillende onafhankelijke ervaringsdeskundigen.