Zoektocht naar Duurzame Boeren is begonnen

3 juni 2015

Zoektocht naar Duurzame Boeren is begonnen

Op 28 mei ging de campagne ‘Op zoek naar Duurzame Boeren’ van start in een goedgevulde Daktuin. Twee boerinnen vertelden over hun duurzame innovaties en een kok verzorgde gerechtjes op basis van Utrechtse streekproducten. Verder belichtte gedeputeerde Bart Krol de rol van de provincie bij het natuur- en milieuvriendelijker maken van de landbouw.

Djuke van derboerin2 Maat van boerderij Nieuw Slagmaat (foto), ook wel bekend als de meest innovatieve boerin van Europa, vertelde over natuurlijke plaagbestrijding en Milieukeur op haar fruitbedrijf. Miranda van Leeuwen (boerderij de Zonnewijzer, tweede foto) vertelde over een vernieuwend educatieprogramma voor basisschoolleerlingen op haar bedrijf. Gedeputeerde Bart Krol reageerde op de duurzame initiatieven en op de rol van de provincie bij het verduurzamen van de landbouw.

Onder de aanwezigen waren onder andere leden van LTO Noord, Vmirandaallei Boert Bewust en Youth Food Movement, plus boeren, burgers en studenten. Zij discussieerden over de verschillende verduurzamingsopgaven van de landbouw. Daarnaast was kok Jan van Rossum aanwezig om heerlijke gerechtjes te maken met streekproducten. De Zuivelmakers uit Benschop hadden als afsluiting voor iedereen nog een lekker toetje meegenomen.

Duurzame boeren gezocht!

In deze campagne trekt de NMU deze zomer door de provincie op zoek naar de meest duurzame boeren. Met deze campagne willen we duurzame initiatieven stimuleren, de kloof tussen boer en burgers verkleinen en de huidige problemen in de landbouw verbeteren en oplossen. Op de website www.duurzameboeren.nl worden ervaringen en inspirerende verhalen gedeeld.

Voor de campagne zijn joriswe op zoek naar boeren die zich inzetten voor grotere soortenrijkdom van dieren en platen, werken aan een beter klimaat of energiebesparend zijn etc. Ken je zo’n duurzame boer? Meld hem/haar dan aan op www.duurzameboeren.nl!

In het vervolg willen we bijeenkomsten op boerderijen organiseren om boer en burger met elkaar in gesprek te laten gaan. De NMU wil met de goede voorbeelden die we ophalen, het gesprek met de sector en het provinciaal bestuur aan gaan over de vraag hoe we de landbouw sneller duurzaam kunnen maken. Want al zien we positieve ontwikkelingen, in onze ogen is er nog een lange weg te gaan.

Verduurzamen van de landbouw

De landbouw is een belangrijke bedrijfstak. Boeren produceren voedsel en onderhouden het landschap. Als grootste grondgebruiker in Utrecht heeft de moderne landbouw ook een grote impact op de Utrechtse natuur en de leefomgeving van mensen. Natuurgebieden lijden onder vermesting en verzuring door de uitstoot van stikstof en ammoniak uit mest. Verlaging van waterpeilen voor de landbouw leidt tot verdroging in natuurgebieden en bodemdaling in het veenweidegebied. Meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen hebben effect op de waterkwaliteit en het waterleven. Door schaalvergroting en monoculturen neemt de biodiversiteit in het landelijk gebied af.

De NMU droomt van een agrarische sector die zo min mogelijk schadelijke stoffen uitstoot, te midden van een aantrekkelijk en soortenrijk landschap. In deze campagne richten wij ons op de drie grootste landbouwsectoren in Utrecht: melkveehouderij, fruitteelt en intensieve veehouderij. Aan de hand van de volgende thema’s gaan we op zoek naar duurzame innovaties en initiatieven:

  • Natuur op het platteland
  • Energie en klimaat
  • Mest, bodem en water
  • De relatie tussen producent en consument
  • Schaalvergroting