ZMf wil snel besluit van Provincie over Yara’s hogere stofemissie

29 januari 2015

ZMf wil snel besluit van Provincie over Yara’s hogere stofemissie

Al vele jaren zijn de forse emissies van (fijn)stof vanuit de prilltorens van Yara-Sluiskil voor de ZMf een bron van zorg. Gesprekken tussen Yara en de ZMf hebben geleid tot overeenstemming over vervanging van het granulatieproces van de prilltorens door een veel minder milieubelastend proces. Yara gaat een nieuwe granulatiefabriek bouwen die 1 januari 2018 gereed moet zijn. Met deze inspanning levert Yara een indrukwekkende prestatie en is eindelijk een definitieve oplossing van deze problematiek in zicht.Yara

Één zorgpunt blijft over. Al sedert de ingebruikname van granulatiefabriek nr. 7 in 2011 is er sprake van forse overschrijdingen van de emissie-eisen die in de vergunning van 2009 staan. Tot nu toe is de Provincie er niet in geslaagd om deze illegale situatie te reguleren middels een vergunning en/of een gedoogbeschikking.

Voor de ZMf is dit een dilemma: wij hebben ons best gedaan om vanuit een zeer kritische invalshoek, en met respect voor de economische belangen van Yara, te bereiken dat de milieuproblematiek praktisch en effectief wordt opgelost. Tot nu toe met goed resultaat. Gelijktijdig waren en zijn wij op de hoogte van een voortdurende illegale situatie van een importante milieuovertreding. Deze verantwoordelijkheid willen wij niet langer nemen.

Daarom hebben wij de Provincie gevraagd op korte termijn zodanige besluiten te nemen dat de illegaliteit van deze situatie wordt beëindigd.

U vindt hier de brief die de ZMf aan de Provincie Zeeland heeft gestuurd.

Hier vindt u achtergrondinformatie die we samen met Yara hebben opgesteld.