Zet natuur hoog op lokale agenda

25 maart 2014

Zet natuur hoog op lokale agenda

‘Groen Verbindt.’ Onder dat motto roepen de milieufederaties samen met onder andere Natuurmonumenten en de VNG alle gemeenten op om natuur een stevige plek te geven in de collegeprogramma’s. Niet alleen als onderdeel van het ruimtelijke beleid, maar bijvoorbeeld ook als bijdrage aan goede zorg voor kwetsbare groepen of als mogelijkheid om mensen aan een baan te helpen. Om gemeenten te helpen hiermee aan de slag te gaan, hebben de organisaties een pamflet met actiepunten gemaakt.

Er liggen veel kansen voor natuur in het gemeentelijk beleid. Natuur draagt bij aan een mooie en prettige leefomgeving, maar biedt daarnaast ook vele kansen voor koppeling aan andere thema’s. Zo liggen er kansen voor de zorgtaken waar de gemeenten verantwoordelijk voor worden. Voldoende groen stimuleert tot bewegen en zorgt ervoor dat patiënten zich beter voelen waardoor de zorgkosten teruggebracht kunnen worden. Ook is natuur van belang voor het klimaatbestendig maken van steden en dorpen.

In de brochure wordt ook aandacht gevraagd voor de kansen voor tijdelijke natuur. Diverse gemeenten hebben problemen met grondexploitatie waardoor er sprake is van braakliggende terreinen. Door deze terreinen tijdelijk in te richten als natuurgebied ontstaat er een tijdelijke leefgebied voor planten en dieren die, als de grond alsnog in gebruik wordt genomen, zonder grote problemen met natuurwetgeving kan worden omgezet. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland biedt ondersteuning bij de ontheffingsaanvraag en levert inrichting- en beheeradvies voor deze terreinen.