Zelf natuur beheren? Ga mee met onze excursie en zie hoe anderen het doen!

8 april 2014

Zelf natuur beheren? Ga mee met onze excursie en zie hoe anderen het doen!

In de provincie Overijssel nemen bewoners inmiddels op een tiental plekken het beheer van de natuur zelf ter hand. Op zaterdag 21 juni organiseert Natuur en Milieu Overijssel een excursie langs een drietal van deze initiatiefnemers in de regio Ommen-Hardenberg . Wij nodigen iedereen hiervoor uit die belangstelling heeft voor het samen met  anderen beheren van een groot of klein natuurgebied. De start is om 10 uur vanaf station Ommen. De kosten bedragen 15 euro. Vervoer is per bus.

Natuur en Milieu Overijssel ondersteunt reeds een netwerk van bewonersinitiatieven, die in hun eigen omgeving de zorg voor natuur en landschap oppakken. De organisatie ondersteunt deze initiatieven door advisering, informatie delen, mensen met elkaar in contact te brengen en themabijeenkomsten te organiseren. Nieuwe initiatieven of groepen die overwegen om een initiatief te starten  zijn van harte welkom zich bij het netwerk aan te sluiten. Voor beginnende initiatiefnemers en andere belangstellenden organiseert Natuur en Milieu Overijssel op 21 juni een excursie langs een drietal zeer verschillende inspirerende voorbeelden: het Varssenerveld, het Kotermeer en de Vloeivelden de Krim. Niet alleen zijn de gebieden zeer divers, maar ook de
manier waarop het beheer wordt georganiseerd is heel verschillend. Tijdens het bezoek aan de natuurgebieden vertellen de initiatiefnemers hoe en waarom ze zijn begonnen, tegen welke problemen ze aanlopen en hoe ze dat hebben opgelost. Ondertussen zien de deelnemers met eigen ogen welke natuur ze tot stand hebben gebracht. Een inspirerende tour over hoe anderen zelf een natuurgebied beheren.

Initiatief van onderop
Eigen initiatieven worden steeds belangrijker in de samenleving. Een van de redenen is dat de overheid een aantal zaken, zoals zorg, kunst, mobiliteit en natuur minder financiert. Maar er is wel degelijk ook een beweging vanuit de bewoners zelf. Mensen willen niet langer horen wat goed voor hen is, maar hebben vertrouwen in hun eigen kracht. Dat zie je heel mooi terug bij de opwekking van duurzame energie. Waar elektriciteit in de vorige eeuw steeds grootschaliger werd opgewekt in steeds grotere centrales, zie je nu dat mensen elektriciteit en warmte zelf of met een groep mensen uit de buurt willen opwekken. Ook voor
natuur zijn bewoners steeds vaker zelf actief. Natuur en Milieu Overijssel faciliteert deze initiatieven.

Aanmelden kan via onderstaande aanmeldformulier: