Word lid van de Agrarische Natuurvereniging bij jou in de buurt!

27 juni 2014

Word lid van de Agrarische Natuurvereniging bij jou in de buurt!

agrarisch natuurbeheerVanaf 2016 krijgt het agrarisch natuurbeheer een nieuwe invulling. Het beheer wordt zoveel mogelijk geconcentreerd in gebieden waar dit kansrijk is en alleen nog uitgevoerd door boeren die samenwerken in gebiedscollectieven. Deze collectieven bestaan uit één of meer samenwerkende agrarische natuurverenigingen. Na de zomer starten de gebiedsprocessen om te bepalen waar in de toekomst nog agrarisch natuurbeheer kan plaats vinden en wat de doelen worden. Van groot belang dus voor een groot deel van de natuur buiten het Nationaal Natuur Netwerk. Want al hoort dit niet bij de beschermde natuurgebieden, voor heel wat soorten is het landbouwgebied nog steeds heel belangrijk en vormt het bovendien de verbinding tussen verschillende natuurgebieden.

De agrarische natuurverenigingen gaan de gebiedsprocessen lokaal organiseren. Van groot belang dus voor de lokale groepen en bewonersinitiatieven natuur om te zorgen dat het agrarisch natuurbeheer daar terecht komt waar het iets oplevert en aansluit op bestaande natuur. Als je als lokale groep of initiatief nog geen contacten hebt met de lokale agrarische natuurvereniging, is het goed om je nu te melden, zodat jullie expertise van het gebied niet vergeten wordt. En of je nu wel of niet lid bent van een lokale groep: meld je persoonlijk aan als lid van de Agrarische Natuurvereniging, dan weet je wanneer wat speelt!

Voor meer informatie, neem contact op met Ruud Pleune, 038-4250975, pleune@natuurenmilieuoverijssel.nl