Winnaars Stook je rijk-Trofee 2014 bekend

21 november 2014

Winnaars Stook je rijk-Trofee 2014 bekend

De Stook je rijk-Trofees 2014 zijn dit jaar gegaan naar corporatie De Sleutels uit Leiden, huurdersorganisatie De Klink uit Nijmegen en gemeenteraad van Den Haag. Zij hebben zich volgens de jury het beste ingezet voor energiebesparing in de huursector. De Trofees zijn vanavond in Utrecht uitgereikt door Stook je rijk, een project van de Natuur en Milieufederaties, Milieucentrum Rotterdam en de Woonbond.

Bij het project Stook je rijk hebben in twaalf steden rondetafels plaatsgevonden. Doel van dit lokaal driepartijenoverleg met raadsleden, alle corporaties en huurdersorganisaties uit de betreffende gemeente is energiebesparing in de huurvoorraad te bespreken en te versnellen. De bijeenkomsten hebben veel nieuwe inzichten opgeleverd.

Dankzij het project zijn de deelnemers zich bewust geworden van te lage lokale doel­stel­lin­gen en een te laag tempo. De doelstellingen in de gemeentelijke woonvisies en prestatieafspraken komen nog niet overeen met die van het Energieakkoord. Het tempo van de energiebesparing dient met gemiddeld 50% omhoog. Er is een grote spreiding qua tempo onder de corporaties. Onder de genomineerde corporaties zijn een aantal die het tempo dat noodzakelijk is om het Energieakkoord te halen, zelfs overtreffen.

Meer transparantie gewenst
Meer transparantie over de voortgang van energiebesparing bij corporaties is gewenst. De verslaglegging over energiebesparing in jaarverslagen is nog onder de maat. In de jaarverslagen wordt geen verband met de doelstellingen van het Energieakkoord gelegd. De Natuur en Milieufederaties vragen branchevereniging Aedes om hun leden aan te zetten hier meer werk van te maken. Ook willen zij meer inzicht in de investeringsplannen en prognose van corporaties. Op die manier wordt duidelijker waar de schoen wringt.

Bespreking Energieakkoord
Doelstelling van  het Energieakkoord is gemiddeld energielabel B in 2020 voor de huur­voorraad. Daarnaast dient ook lokaal overleg met de drie partijen te worden gevoerd en lokale afspraken over de energiebesparing te worden gemaakt. De voortgang van de energiebesparing dient ook te worden gemonitord.
Ook in 2015 wordt het project Stookjerijk voortgezet. Dit jaar is intensief samengewerkt met de Woonbond. In 2015 wordt de samenwerking uitgebreid met branchevereniging Aedes en de VNG.

Winnaars Stook je rijk
Op de foto staan Gerda van den Berg (woningcorporatie De Sleutels), Max van den Berg (huurdersvereniging De Klink) en Tobias Dander (gemeenteraad Den Haag).