Wind op Land-event op 16 september

4 juli 2017

Wind op Land-event op 16 september

Windmill for electric power production, Zaragoza province, Arago

Zijn coöperaties en ontwikkelaars elkaars concurrenten of natuurlijke bondgenoten? Dit is een van de vragen die aan de orde komt tijdens het Wind op Land-event ‘Coöperaties en ontwikkelaars, van wrijving komt glans’ op zaterdag 16 september van 11.00 uur tot 16.00 uur in Nijmegen. Met workshops, lezingen, verdiepingssessies en debat bieden we een interessant programma voor zowel beginnende coöperaties, als voor mensen die al lange tijd meelopen in de windsector.

Oplossingen zoeken
Hoe verenigen we de urgentie van de energietransitie met de belangen van natuur, landschap en een gezond leefmilieu? De twaalf Natuur en Milieufederaties en stichting Natuur & Milieu organiseren een serie bijeenkomsten om oplossingen te zoeken. Er wordt geleerd van concrete ervaringen en vragen komen aan de orde als: hoe creëren we een goed proces om tot breed geaccepteerde locatiekeuzes te komen? Wat is een goed afwegingskader voor natuurbelangen?

Excursie
In de middag is er een informatiemarkt met lunchbuffet en zijn er presentaties van de websites ‘Wind op Land: het platform voor draagvlak en participatie’ en ‘Het Energie-Initiatief’. Ook kunt u mee op (fiets)excursie naar coöperatief windpark Nijmegen-Betuwe. Na afloop is er een netwerkborrel.

Lees het het complete programma op www.windopland.info en meld u aan! We vragen een bijdrage van €10 p/p voor de organisatiekosten.