Wie gaat er in gesprek met de boer?

9 mei 2015

Wie gaat er in gesprek met de boer?

boerinVertegenwoordig je een lokale natuur- en milieuorganisatie in de provincie Utrecht? Dan nodigen de NMU en Vallei Boert Bewust je uit om op 13 mei ‘de boer op te gaan’. Je kunt meedraaien op een veehouderij in de Gelderse Vallei. Daarna ga je tijdens de koffie of een maaltijd met de boer in gesprek over het bedrijf en hoe je dat ervaart. Het aantal plaatsen is beperkt, dus geef je snel op!

Meedraaien op een veehouderij

Vallei Boert Bewust (VBB) is een organisatie van diverse (intensieve) veehouders in de Gelderse Vallei en Utrecht Oost. Bedrijven die deelnemen zetten zich extra in voor bijvoorbeeld de maatschappij, uitstraling van het bedrijf, milieu en dierenwelzijn. De boeren van VBB willen niet alleen laten zien waar ze mee bezig zijn, maar zoeken ook de dialoog met de maatschappij. Daarom zetten zij in de eerste week van juni hun deuren open voor kleine groepjes geïnteresseerde burgers. Op deze manier is er ruimte voor echt contact tussen boer en burger en kunnen zij met elkaar in gesprek over ‘boer zijn in de 21e eeuw’.

Pilot op 13 mei

Ter voorbereiding op week in juni organiseren de NMU en VBB een pilot bijeenkomst op 13 mei. Voor deze pilot nodigen wij alleen vertegenwoordigers van lokale natuur- en milieuorganisaties in Utrecht uit. Heb je interesse om deel te nemen, geef je dan snel op. Het aantal deelnemers is beperkt. De pilot vindt plaats op één of twee bedrijven en per bedrijf zoeken we maximaal zes burgers. Je kunt je opgeven bij Max Zevenbergen.

Duurzame boer

De NMU doet mee aan de pilot vanuit onze campagne voor duurzame landbouw. Binnen die campagne willen we onder andere de dialoog tussen boeren en consumenten tot stand brengen. Kijk voor meer informatie op www.duurzameboeren.nl.