Werkplaats Voedselbossen Noord-Nederland opgericht

26 februari 2018

Werkplaats Voedselbossen Noord-Nederland opgericht

De Natuur en Milieufederaties van Friesland, Groningen en Drenthe hebben de Werkplaats Voedselbossen Noord-Nederland opgericht. Hiermee willen ze de kennis van voedselbosinitiatieven vergroten en oplossingen voor problemen aandragen. Zo hopen ze een versnelling teweeg te brengen in de opstart van de voedselbossen in Noord-Nederland. Het enthousiasme voor voedselbossen neemt toe en er ontstaan veel lokale initiatieven, maar het ontbreekt de initiatieven echter vaak aan kennis en startkapitaal om daadwerkelijk tot actie te komen.

Aanpak

Begin maart worden het aantal initiatieven en de status van deze initiatieven in de drie provincies geïnventariseerd middels een vragenlijst. Aan de hand van de resultaten zal op 11 april een eerste startbijeenkomst gehouden worden om de belangrijkste vragen en knelpunten in kaart te brengen. Vervolgens organiseren de federaties een 5-tal werkplaats bijeenkomsten waarin ze met een select gezelschap de vragen en knelpunten per stuk zullen uitwerken. De resultaten van deze werkplaats bijeenkomsten worden openbaar gedeeld via de websites, zodat alle initiatieven geholpen zijn met de verkregen uitkomsten en resultaten.

Open platform

De werkplaats is niet alleen van belang om praktische problemen rondom een lokaal voedselbosinitiatief of een specifieke hobbel op te lossen, maar speelt ook een belangrijke rol in het verspreiden en vergroten van de regionale kennis. De Natuur en Milieufederaties bouwen dan ook aan een open platform voor zowel vergevorderde als beginnende initiatieven.

Meedoen

  • Wil jij ook meedoen aan de vragenlijst? Stuur dan een email naar boekel@nmfdrenthe.nl met je naam en emailadres o.v.v. deelname Vragenlijst Voedselbosinitiatieven.
  • Doe je mee met de Facebook groep? Deze groep is voor alle geïnteresseerden in voedselbossen in Noord-Nederland. Heb je een vraag of wil je je eigen ervaring en kennis delen? Via de Faceboek groep kunnen we elkaar helpen met kennis en ervaring over voedselbossen.