Welke gemeente bespaart de meeste energie in huurhuizen?

10 november 2016

Welke gemeente bespaart de meeste energie in huurhuizen?

Welke gemeente scoort het beste met energiebesparing bij huurhuizen? De wethouder ‘Wonen’ van de G32-gemeenten zijn door de Natuur en Milieufederaties uitgedaagd om mee te dingen naar de titel ‘Groenste Prestatieafspraken van Nederland’. Deze wordt op 29 november bekendgemaakt tijdens het event van Stookjerijk, het landelijke project voor energiebesparing in de huursector.

huurhuizen
De winnaars van de Stookjerijk trofees van 2015.

Energiezuiniger huurhuizen

De Natuur en Milieufederaties hebben de 32 wethouders ‘Wonen’ een korte vragenlijst gestuurd, waarmee zij hun ambities en resultaten kunnen aangeven. Op basis hiervan wordt een goed beeld gegeven van de landelijke stand van zaken bij het energiezuiniger maken van huurwoningen.

Stookjerijk-event 29 november

Jaarlijks wordt de stand van zaken bekendgemaakt tijdens het Stookjerijk-event. Dat wordt dit jaar op 29 november in Utrecht gehouden. De trofee voor de ‘Groenste Prestatieafspraken van Nederland’ wordt uitgereikt aan de best presenterende combinatie van gemeente, corporatie en huurdersvereniging. Dit zal gebeuren door minister Stefan Blok (Wonen en Rijksdienst). De jury bestaat uit een vertegenwoordiging van het Ministerie van BZK, huurdersbelangenorganisatie Woonbond, koepelorganisatie Aedes en de Natuur en Milieufederaties.

Ook zullen diverse leden van de Tweede Kamer met elkaar in debat gaan.

Het event vindt plaats op 29 november van 18.00 tot 21.00 uur in het Stadskantoor, Stadsplateau 1 in Utrecht.

Stookjerijk

Stookjerijk, gestart in 2011, is een project van de Natuur- en Milieufederaties. Doel is het versnellen van energiebesparing bij huurwoningen door het organiseren van het driepartijenoverleg tussen gemeente, corporaties en huurdersverenigingen. In juli 2015 is dit type overleg opgenomen in de nieuwe Woningwet.

Stookjerijk volgt dit jaar vier wethouders (Den Haag, Nijmegen, Utrecht en Zwolle) op de voet.