Watertafel Bestrijdingsmiddelen en waterkwaliteit

1 mei 2014

Watertafel Bestrijdingsmiddelen en waterkwaliteit

Hierbij nodigen wij alle water-geïnteresseerden uit voor onze Watertafel Bestrijdingsmiddelen en waterkwaliteit op maandag 2 juni bij Natuur en Milieu Overijssel, Stationsweg 3 te Zwolle. De inloop is vanaf 17.30 uur met broodjes. Om 18 uur begint de bijeenkomst en duurt tot 20.30 uur. Godelieve Wijffels zit de Watertafel voor.

Overijssel is een waterrijke provincie. Het agrarisch grondgebruik wordt steeds intensiever en het water is dan ook altijd dichtbij. Onderzoeken tonen aan dat er relatief veel bestrijdingsmiddelen terecht komen in het oppervlaktewater van Overijssel. Het aantal bestrijdingsmiddelen dat op de Nederlandse markt is toegelaten neemt de laatste jaren bovendien toe en ook het gebruik van de bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw stijgt . Hoe erg is de situatie en wat zijn de effecten daarvan op de waterkwaliteit, planten en dieren? En op de recreatie en drinkwaterwinning? Wij hebben dr. Martina Vijver van de Universiteit  Leiden uitgenodigd om daarover een presentatie te geven. Zij is mede auteur van het boek “Bestrijdingsmiddelen en Waterkwaliteit”.  http://www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl/media/1114/Bestrijdingsmiddelen_en_waterkwaliteit.pdf

Onderwerpen die in haar presentatie aan de orde komen, zijn:

  • stand van zaken in Nederland,
  • de risico’s  van neonicotinoiden, bekend van de risico’s voor bijen,
  • hoe beïnvloeden verschillende agrarische gewassen de waterkwaliteit
  • hoe kun je de risico’s verminderen

Opdracht voor de waterschappen 
Na de presentatie maken we een koppeling met de lopende plannen voor de Kaderrichtlijn Water.

  • wat staat er nu in de huidige plannen over maatregelen ter bevordering van de waterkwaliteit?
  • welke boodschap hebben we voor de waterschappen die nu bezig zijn met het opstellen van de nieuwe plannen.

Aanmelden
Belangstelling? Geef je voor 9 mei op bij Gerda van den Berg via info@natuurenmilieuoverijssel.nl. Nadere informatie over de watertafel bij Willem Seine seine@natuurenmilieuoverijssel.nl. Na aanmelding ontvang je het definitieve programma.