Waterschapsverkiezingen op 18 maart

15 januari 2015

Waterschapsverkiezingen op 18 maart

Op 18 maart gaat Nederland weer naar de stembus voor de Provinciale Staten. Wat veel mensen echter niet weten, is dat we twee stembiljetten krijgen. Op dezelfde dag zijn namelijk ook de Waterschapsverkiezingen. En die zijn belangrijk voor de natuur en onze leefomgeving!boerensloot

Waterschappen zijn niet alleen verantwoordelijk voor onze veiligheid achter de dijken, maar ook voor waterkwaliteit en natuur. In ons waterrijke land is een groot deel van de natuur afhankelijk van voldoende schoon water. Veiligheid kun je bijvoorbeeld ook bereiken door water meer ruimte te geven in plaats van alleen maar dijken te verhogen.

Keuzes over groen en recreatiemogelijkheden

Verder werkt een waterschap niet alleen in het landelijk gebied, maar ook in steden. Daar kunnen zij bijdragen aan een aantrekkelijke leefomgeving met groen en recreatiemogelijkheden bij het water. Keuzes hierover maken de waterschappen. En net als bij andere overheden denken de diverse politieke partijen verschillend over die keuzes.

Diverse politieke partijen doen mee

Aan de Waterschapsverkiezingen doen diverse landelijke partijen mee. Maar er doen ook partijen of belangengroepen mee die zich specifiek op de Waterschappen richten, zoals Water Natuurlijk en de Algemene Waterschapspartij. Welke partijen precies meedoen, verschilt per waterschap.

In de provincie Utrecht zijn vier waterschappen of hoogheemraadschappen (een traditionele naam voor waterschap): Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, Waterschap Vallei en Veluwe en Waterschap Rivierenland in de gemeente Vianen.

‘Stel waterkwaliteit, natuur, een aantrekkelijke leefomgeving en duurzaamheid centraal’

Samen met de Utrechtse natuurorganisaties heeft de NMU de waterschapspartijen opgeroepen om waterkwaliteit, natuur, een aantrekkelijke leefomgeving en duurzaamheid centraal te stellen in hun verkiezingsprogramma’s. Met uw stem kunt u eraan bijdragen dat de partijen die zich voor deze thema’s inzetten in het dagelijkse bestuur in uw waterschap komen!