Waterproject voor VO en MBO

14 september 2016

Waterproject voor VO en MBO

De partners van het programma IJssel-Vechtdelta willen graag jongeren betrekken bij het water in de eigen omgeving en hen meer waterbewust maken. Daarom bieden zij het voortgezet onderwijs en MBO uit Kampen, Zwartewaterland en Zwolle kosteloos het educatieve project Adviseurs van de Toekomst aan. In Adviseurs van de Toekomst kruipen leerlingen in de huid van een adviesbureau en werken samen met professionele opdrachtgevers uit de regio. Doet uw school of klas ook mee?

Wat is er nodig om bedrijventerreinen of ziekenhuizen minder kwetsbaar te maken voor overstromingen? Wat kunnen bewoners uit de IJssel-Vechtdelta zelf doen om zich te beschermen tegen overstromingen? Hoe wordt onze stad klimaat-bestendig? Dit soort vragen staan centraal bij het Adviseurs van de Toekomst, een educatief project van Natuur en Milieu Overijssel. Bij Adviseurs van de Toekomst werkt een klas aan een serieuze opdracht van een professionele opdrachtgever die verbonden is aan het programma IJssel-Vechtdelta. Iedere klas die meedoet, vormt een eigen adviesbureau en gaat op een project­matige manier aan de slag.

Programma IJssel-Vechtdelta
De IJssel-Vechtdelta is één van de weinige gebieden in ons land waar de eeuwenoude strijd tegen het water nog altijd zichtbaar is: de uiterwaarden, de dijken, de woonterpen met boerderijen, de kolken en de kreken in het weidse landschap. Met het programma IJssel-Vechtdelta werken de provincie Overijssel, Waterschap Drents Overijsselse Delta, de gemeenten Kampen, Zwartewaterland en Zwolle en de Veiligheidsregio IJsselland aan waterveilige en klimaatbestendige gebiedsontwikkeling van de IJssel-Vechtdelta, waar het optimaal wonen, werken en recreëren is.   

Adviseurs van de Toekomst
Adviseurs van de Toekomst leent zich voor elk schooltype, jaar en niveau. De inhoud van het project kan goed aansluiten bij vakken als aardrijkskunde en biologie. Het project vindt plaats tussen januari en juni 2017, de school kan zelf de exacte periode bepalen. Gedurende het traject zijn er verschillende contactmomenten tussen het advies­bureau en de opdrachtgever. Leerlingen doen onder­zoek, verzamelen en verwerken informatie, vormen een eigen visie en mening, dragen oplossingen aan voor het vraagstuk, werken tijdens het proces aan verschillende competenties en presenteren uiteindelijk hun advies tijdens een gezamenlijk eindevenement. Zo verbindt Adviseurs van de Toekomst maatschappelijke vraagstukken uit de eigen omgeving met het lokale onderwijs.

Informatie en aanmelden:
Heeft u belangstelling voor Adviseurs van de Toekomst of wilt u meer informatie? Neem contact op met Natuur en Milieu Overijssel, info@natuurenmilieuoverijssel.nl of 038 – 4250960.