Wat willen Provinciale Staten met Milieufederatie Noord-Holland?

25 juni 2014

Wat willen Provinciale Staten met Milieufederatie Noord-Holland?

De Kadernota waarin staat dat de subsidie voor o.a. de Milieufederatie verdwijnt per 1 januari 2016 is helaas toch aangenomen. Ondanks tegenstemmen van een groot deel van de oppositie bleven de gelederen van de coalitie op 23 juni gesloten.

Dit besluit betekent zeker nog niet het definitieve einde van MNH.

Er zijn nog openingen te vinden de komende maanden. Ons werk sluit namelijk heel goed aan bij de zogenoemde kerntaken van de provincie. Milieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Transport en Economie zijn gebieden die de provincie als zodanig moet uitvoeren. Dat vinden in ieder geval ook de coalitiepartijen PVDA, D66 en CDA. Van de VVD weten we dat nog niet helemaal zeker, maar ook deze partij weet dat wij brede steun in de provincie hebben. Ook van het bedrijfsleven, waar deze partij zich veelal op richt. In de komende periode zullen wij alle partijen duidelijk maken dat ons werk op die kerntaken onmisbaar is. De Haarlemmerolie zoals dat heet, dat zijn wij!

Het was eenvoudiger geweest als de motie van 50plus, de Partij voor de Dieren, Groen Links, Christenunie/SGP en SP was aangenomen: Het organiseren van tegenspraak behoort bij een goede overheid. En wij verzoeken het College van Gedeputeerde Staten aan te geven op welke wijze een financiële bijdrage aan de Milieufederatie voorlopig kan worden gecontinueerd als onderdeel van de kerntaak milieubeheer van de provincie, door hiervoor op de velden waarop de milieufederatie actief is, bij mobiliteit, milieu, landbouw en ruimtelijke ordening, uit de onderbesteding, en/of anderszins een bedrag vrij te maken om daarmee de activiteiten van de Milieufederatie op deze terreinen gedurende vier jaar vanaf 2015, zeker te stellen.

Steun helpt!

def-Bedrijven-steun-MNH-logo's
Een aantal bedrijven die ons werk steunen.

Wij sluiten niet uit dat bij de begrotingsbehandeling en/of bij de verkiezingen zich hier ook de coalitie partijen in kunnen vinden! Wat ons geholpen heeft en nog steeds helpt is alle steun die we hebben ontvangen en die nog steeds binnenkomt.

Wij willen alle burgers, organisaties, leden en bedrijven die ons steunbetuigingen hebben gestuurd, van harte bedanken.

Met gepaste trots hebben wij de Statenleden al een aantal van uw bijdragen laten lezen. In de komende maanden zullen wij deze aanpak voortzetten!!

Wij houden u op de hoogte.

MNH 45 jaar

Milieufederatie Noord-Holland

MNH al 45 jaar versneller van een duurzame en gezonde provincie!