Wanneer landt grutto Amalia? De beste voorspelling is een reis waard!

15 februari 2016

Wanneer landt grutto Amalia? De beste voorspelling is een reis waard!

grutto01

Ze weet het zelf niet, maar grutto Amalia wordt nauwlettend in de gaten gehouden tijdens haartrektocht van Afrika naar Friesland. Reikhalzend kijken wetenschappers en liefhebbers uit naar haar aankomst, hoogstwaarschijnlijk in een weide bij Britswert. Dit jaar kijkt iedereen die zijn koffers wil pakken gespannen mee. Want de beste voorspelling van Amalia’s aankomstdag en -tijd levert een leuk reisje op.
De bestemming? De plek waar Amalia is op het moment dat jij je voorspelling plaatst. Vandaag is dat Badajoz, Spanje. De komende weken vliegt ze via Frankrijk naar Nederland.

Dus hoe eerder de voorspelling wordt geplaatst op www.waarisamalia.nu, hoe verder weg de reis. Doel van de actie is het organiseren van een groot welkomstpodium voor Amalia en haar
soortgenoten en dan vooral voor het verhaal dat ze vertellen. De grutto, onze Nationale Vogel, ziet vanuit de lucht het landschap in Nederland en Europa snel veranderen, met als gevolg steeds minder veilige broedplaatsen en overlevingskansen voor de kuikens.

Organisator van de actie is Kening fan ‘e Greide, ook bekend als King of the Meadows. Een
snelgroeiend initiatief van verontruste burgers, boeren, muzikanten, kunstenaars, docenten,
terreinbeheerders, wetenschappers, natuurbeschermers en zuivelmakers. Samen werken zij aan een toekomst waarin een gezond en renderend boerenbedrijf hand in hand gaat met natuur, biodiversiteit en genietende mensen. Op www.kingofthemeadows.eu staan blogs, filmpjes, een activiteitenkalender en meer informatie.

Meedoen aan de actie ‘Voorspel de aankomst van grutto Amalia’ is gratis. Na het plaatsen van een voorspelling wordt vrijblijvend om een donatie gevraagd. Het bedrag komt geheel ten goede aan het werk van Kening fan ‘e Greide. Meer informatie op www.waarisamalia.nu.