Waarom MNH Abraham wil zien

12 november 2014

Waarom MNH Abraham wil zien

Maandag 10 november was de Provinciale Statenvergadering waarin definitief afscheid is genomen van onze subsidie per 1 januari 2016. Dat was geen verrassing.

De coalitie van VVD, PVDA, D66, CDA bewoog niet. Ondanks een motie van de oppositiepartijen GroenLinks, SP, PVDD, 50plus en ChristenUnie-SGP.  Zij wilden nog een jaar uitstel om ontmanteling in 2015 te voorkomen. Een soort overbrugging voor na de verkiezingsuitslag.

De PvdA die over het algemeen ons werk waardeert en waar ook gedeputeerde Talsma met milieu in zijn portefeuille zijn wortels heeft,  kon of wilde ons op dat moment niet steunen. D66 met milieu, duurzaamheid en circulaire economie hoog op de agenda, deed er het zwijgen toe. Het CDA dat groen zelfs in het vaandel heeft staan, bewoog niet. En de VVD een partij waarbij wij hebben aangetoond dat wij vruchtbaar en met waardering samen met bedrijven, werken aan duurzaamheid, week niet van de gekozen weg.
Deelname aan een coalitie stelt zo zijn eisen, hoort u mij denken.

SP Kamerlid stelt Staatssecretaris vragen over stopzetting subsidie MNH door Provincie.
12 nov. SP Kamerlid stelt Staatssecretaris vragen over stopzetting subsidie MNH door Provincie.

Wat gaan we nu doen.

In de komende maanden gaan we verkennen wat de partijen voornemens zijn met MNH na de verkiezingen. Dat doen we aan de hand van ons Jaarplan 2015 dat stevige ondersteuning biedt op de uitvoering van de kerntaken van de provincie. Ook nemen we een nog te verschijnen rapport mee, dat in opdracht van de Staten is uitgevoerd. In dit rapport wordt aangegeven hoe MNH in de afgelopen jaren heeft bijgedragen aan de uitvoering van het beleid van de provincie. Dat rapport zie ik met vertrouwen tegemoet.

We gaan daarmee in gesprek over onze rol bij die kerntaken. Dat is waar partijen nu om vragen en daar zitten ook de openingen. En ik denk bij de meeste partijen. Een boekjaarsubsidie is uitgesloten. Andere constructies moeten worden onderzocht (projecten, opdrachten…..).

Met zowel medewerkers, het bestuur, als de ALV (Vereniging) is of wordt de situatie besproken. De medewerkers zijn zich zeer bewust van het feit dat 1 januari 2016 een einddatum kan zijn voor hun arbeidscontract. Maar de motivatie is voorlopig nog buitengewoon goed!MNH 45 jaar

Met bestuur en ALV lopen we enkele scenario’s door. Een definitief besluit valt dan in juni 2015. Met instemming van bestuur en ALV wil ik toe naar een minimum variant op basis van de gelden van de Nationale Postcodeloterij, aangevuld met provinciale bijdragen en gelden uit de markt.

Dan is er in de provincie nog steeds een netwerkloket/milieu helpdesk voor de Noord-Hollander. Daarmee kunnen we ondersteuning blijven bieden op het gebied van duurzaamheid, problemen in de ruimtelijke ordening, Schiphol, de kwaliteit van het oppervlaktewater, de lucht en anderszins op het gebied van milieu. Daar omheen kan dan weer een schil groeien met advies- en beleidswerk.

Zo gaan we de toekomst tegemoet. Dit jaar 45 geworden, op naar de 50!