Vroege Vogels doet verslag van Friese proef tegen verdroging veenweidegebied

18 juni 2018

Vroege Vogels doet verslag van Friese proef tegen verdroging veenweidegebied

Afgelopen zondag besteedde het radioprogramma Vroege Vogels aandacht aan het project Valuta voor Veen van de Friese Milieu Federatie. Directeur Hans van der Werf vertelt in de uitzending hoe ze op dit moment in Friesland een proef uitvoeren met dit model. Agrariërs die hun waterpeilen verhogen om de CO2 uitstoot te verminderen, ontvangen daarvoor compensatie.

Hans van der Werf (directeur Friese Milieu Federatie) en biologisch veehouder Marten Dijkstra uit Aldeboarn, een van de boeren die meedoet aan het project. Foto: Henny Radstaak

Zeven miljoen ton CO2

Verdroging van veenweidegebied is in Nederland jaarlijks verantwoordelijk voor de uitstoot van maar liefst zeven miljoen ton CO2. Dat is ongeveer twee procent van de totale uitstoot van broeikasgassen. In Friesland, met z’n grote veenweidegebied, is dat aandeel veel hoger: bijna 30 procent. Een belangrijke oorzaak van de verdroging en de daaropvolgende uitstoot is het verlagen van de grondwaterstand van boerenland. Om dit tegen te gaan, is de Friese Milieu Federatie gestart met Valuta voor Veen.

Grondwaterstand

In de landbouw wordt de grondwaterstand verlaagd om het land machinaal te kunnen bewerken. Hierdoor klinkt het veenweidegebied niet alleen in, maar komen ook broeikasgassen als methaan, lachgas en kooldioxide (CO2) vrij.

Valuta voor Veen

De Friese Milieu Federatie heeft samen met een aantal boeren uit die provincie een plan gepresenteerd aan één van de klimaattafels die werken aan concrete plannen voor het Nationaal Klimaatakkoord van minister Wiebes. Veenweideboeren kunnen geld verdienen met een hoger waterpeil op hun land: Valuta voor Veen. In Friesland wordt daar nu een proef mee gedaan. Niet alleen inkrimping van de veestapel is noodzakelijk om de uitstoot van CO2 in het kader van de Parijse klimaatafspraken te beperken, maar ook dit plan wordt serieus besproken.

De reportage terugluisteren? Ga dan naar de website van Vroege Vogels.

Bron: Vroege Vogels