Vraag nu subsidie aan voor uw lokaal duurzaam energie-initiatief

5 maart 2014

Vraag nu subsidie aan voor uw lokaal duurzaam energie-initiatief

Vanaf dinsdag 4 maart is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor uw lokaal duurzaam energie-initiatief. U kunt deze subsidie aanvragen bij het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts voor bijvoorbeeld een haalbaarheidsonderzoek of het oprichten van een coöperatie. Het Servicepunt is een initiatief van de Natuur en Milieufederatie Groningen en Groninger Dorpen.

Op 4 maart 2014 heeft de Provincie Groningen het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts gemandateerd voor het verlenen van subsidie voor lokale duurzame energie-initiatieven. De initiatiefnemers kunnen subsidie aanvragen voor de organisatie- en proceskosten. In totaal heeft de Provincie tot 1 december 2015 € 105.000,- beschikbaar gesteld.

Een initiatiefnemer kan per project voor maximaal € 10.000,- aan subsidie aanvragen. Het project moet aan een aantal criteria voldoen om in aanmerking te komen. De belangrijkste hiervan zijn:

  • Het project wordt ingediend door een bewonersgroep, die een lokaal duurzaam energie-initiatief uitvoert.
  • Er is aantoonbaar draagvlak voor het project in de lokale gemeenschap.
  • Alleen proces- en organisatiekosten zijn subsidiabel (dus niet de zonnepanelen zelf).
  • Er is sprake van 50% cofinanciering (bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligersuren).

De volledige criteria zijn te lezen op de website van het Servicepunt: www.ServicepuntLEV.nl.

Meer informatie
Op www.ServicepuntLEV.nl vindt u meer informatie over de subsidieregeling, waaronder het aanvraagformulier. Voor vragen over de subsidieregeling kunt u contact opnemen met Carlien Hoedemaker-Bos van de Natuur en Milieufederatie Groningen via ServicepuntLEV@nmfgroningen.nl of 050 3130800.