Voortbestaan Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland veilig gesteld

12 december 2013

Voortbestaan Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland veilig gesteld

De Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) kan ook in 2014 haar activiteiten blijven voortzetten. Dat is de uitkomst van de Provinciale Staten vergadering van vandaag. Door het initiatief van de fracties van CU/SGP, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD, SP en 50-plus is het eerdere besluit om de Natuur- en Milieufederatie geen subsidie toe te kennen gerepareerd. Dit betekent dat de NMZH in 2014 € 250.000 provinciale subsidie krijgt, waarmee het voortbestaan van de federatie is veilig gesteld.

Tijdens de Provinciale Staten vergadering van 6 november werd de provinciale begroting voor 2014 behandeld. Door tijdsdruk en verschil van inzicht over de ingediende moties en amendementen werd voor de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland geen subsidie voor 2014 vastgesteld. Dit besluit bleek voor de meerderheid van de Statenfracties niet wenselijk. Reden voor deze partijen om alsnog het subsidieplafond voor de NMZH voor 2014 vast te stellen op €250.000,- en zo het voortbestaan van de federatie te garanderen.

Alex Ouwehand, directeur van de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland reageert opgelucht op het besluit: “Het was een spannende periode. Wij zijn blij dat de fracties het eerdere besluit hebben gerepareerd en dat we ook in 2014 samen met de 300 organisaties in het Zuid-Hollandse natuur- en milieunetwerk kunnen  blijven werken aan een mooi en duurzaam Zuid-Holland. Natuurlijk doet de bezuiniging pijn. Het uiteindelijke subsidieplafond van € 500.000 is teruggebracht naar € 250.000, maar gezien de huidige economische en financiële situatie begrijpen wij dat ook de NMZH hieraan niet kan ontkomen. Wij zijn de Statenfracties van CU/SGP, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD, SP en 50-plus dan ook zeer erkentelijk voor hun steun.”