Vijf gemeenten in de race voor Stookjerijk Trofee

23 november 2016

Vijf gemeenten in de race voor Stookjerijk Trofee

De gemeenten Almere, Arnhem, Nijmegen, Utrecht en Zwolle zijn in de race voor de jaarlijkse Stookjerijk Trofee. Deze trofee wordt uitgereikt aan die gemeente die samen met woningcorporaties en huurdersverenigingen de groenste prestatieafspraken heeft weten vast te stellen.

minister Blok in de race

Volgende week dinsdag 29 november wordt tijdens een landelijke bijeenkomst in Utrecht bekend wie van deze vier gemeenten er met de trofee van door gaat. Minister Blok reikt de trofee uit. De jury, bestaande uit VNG, huurdersbelangenorganisatie Woonbond, Ministerie van Binnenlandse Zaken, de brancheorganisatie Aedes en de Natuur- en Milieufederaties, let in haar beoordeling op zaken als het behalen van de energiedoelstelling uit het SER Energieakkoord, op ambities ten aanzien van energieneutraliteit, op het betrekken van de huurders en op het monitoren van de jaarlijkse energieprestaties. De genomineerde gemeenten scoren allemaal hoog op genoemde onderdelen.

Energiezuinige huurvoorraad

In de jaarlijkse prestatieafspraken leggen corporaties, gemeenten en huurders vast welke bijdrage de corporatie levert aan de gemeentelijke woonvisie. Het gaat dan om betaalbaarheid en beschikbaarheid van huurwoningen, maar ook om duurzaamheid. Gezamenlijk werken de partijen er naar om de huurvoorraad steeds energiezuiniger te maken.

Stookjerijk is een initiatief van de Natuur en Milieufederaties in Gelderland, Overijssel, Utrecht en Zuid-Holland. Doel is om de samenwerking tussen gemeenten, corporaties en huurders bij energiebesparing te bevorderen. Samen zetten zij forse stappen vooruit naar meer duurzame en betaalbare woningen in de sociale huursector. 2016 is een lustrumjaar voor Stookjerijk.