Vervolgstappen gezet voor ontwikkeling programma Nieuwe Energie Overijssel

28 april 2016

Vervolgstappen gezet voor ontwikkeling programma Nieuwe Energie Overijssel

nieuwe energie overijssel
De afgelopen weken heeft Natuur en Milieu Overijssel samen met de kernpartners* vervolgstappen gezet om het programma Nieuwe Energie 2016-2020 te ontwikkelen. In dit programma werken overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samen om de Overijsselse ambitie op gebied van nieuwe energie te vertalen naar een concreet uitvoeringsprogramma. De gezamenlijke ambitie is dat in 2023 20% van het totale energiegebruik in Overijssel duurzaam is.

Themawerkgroepen gestart
De ontwikkeling van het programma wordt aangepakt in vijf deelthema’s: gebouwde omgeving industrie/bedrijven, duurzame mobiliteit,  hernieuwbare opwekking en lokale initiatieven. Per deelthema is een werkgroep gevormd, waarvan één van de partners de trekker is. De uitwisseling tussen de thema’s is belangrijk om een optimaal resultaat te behalen. De ontwikkelingen en afspraken binnen het ene thema kunnen ook gevolgen hebben voor het andere thema. Om te zorgen dat deze kruisbestuiving tijdens het hele proces bewaakt blijft, is er in juni een programmabrede bijeenkomst.

Voor elk deelthema is er een eerste bijeenkomst geweest met de themawerkgroep. In deze bijeenkomsten is nagedacht over een plan van aanpak om voor het betreffende thema tot een deelplan te komen. Onderdeel daarvan zijn het doel van het deelthema, de gewenste resultaten, de invulling van vervolgbijeenkomsten om dit te bereiken en welke partijen erbij betrokken worden. In juni leveren alle themagroepen hun eerste resultaten op.

Lokale initiatieven
Voor het deelthema lokale initiatieven is Natuur en Milieu Overijssel de trekker. Alle andere thema’s komen bij Lokale Initiatieven samen. De themagroep streeft naar een breed gedragen programma. De groep organiseert op 26 mei a.s. een bijeenkomst waar lokale initiatiefnemers samen nadenken over de toekomst. Hoe ziet de energiewereld er in 2035 uit? En welke rol hebben lokale initiatieven dan? Waarschijnlijk een heel belangrijke! Lokale initiatieven zijn een onmisbare schakel in de energietransitie. Tijdens deze bijeenkomst delen de sleutelspelers van de toekomst hun inzichten en gaan samen na wat er moet gebeuren om die bepalende rol in de energietransitie te kunnen pakken.

* Deze kernpartners zijn VNO-NCW Midden, MKB Nederland-Midden en brancheorganisaties, vertegenwoordigers van de 25 Overijsselse gemeenten, de stichting Natuur en Milieu Overijssel, netbeheerder Enexis, het Bio Energiecluster Oost Nederland, de Sociaal Economische Raad Overijssel en de provincie Overijssel.

nieuwe energie 2