Vervolgbijeenkomsten nieuwe locaties voor drinkwaterwinning

14 oktober 2014

Vervolgbijeenkomsten nieuwe locaties voor drinkwaterwinning

In de regio Twente-Achterhoek zoeken de provincies Overijssel en Gelderland, de waterschappen en het drinkwaterbedrijf naar nieuwe locaties voor waterwinning. Op 15 en 16 oktober organiseert Natuur en Milieu Overijssel, in opdracht van de provincie Overijssel, bijeenkomsten in Goor en Wierden. Deze bijeenkomsten zijn een vervolg op eerdere informatiesessies in juni en juli van dit jaar. Daarin hebben inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties hun visie gegeven op de kansen en bedreigingen. Op 15 en 16 oktober vertellen Provincie Overijssel, Tauw en H+N+S Landschapsarchitecten hoe de input vanuit het gebied is verwerkt in de plannen. Iedereen die geïnteresseerd is en mee wil denken over de nieuwe drinkwaterwinningsgebieden is van harte welkom.

Provincie Overijssel en provincie Gelderland nemen begin 2015 een besluit over de nieuwe waterwinning locatie(s). Op de locatie(s) moet in totaal 7 miljoen m3 water per jaar gewonnen kunnen worden om aan de drinkwatervraag van Twente te kunnen voldoen. Om te bepalen waar een of meer nieuwe waterwinning(en) kunnen plaatsvinden, wordt een zorgvuldig planproces doorlopen. Afwegingen worden gemaakt tussen waterkwaliteit, effecten op omgeving, duurzaam gebruik, kosten en wensen van betrokkenen. Naast de m.e.r.-technische aspecten is er dus ook expliciet aandacht voor maatschappelijke kosten en baten en ruimtelijke kwaliteit, zodat een nieuwe winning op een duurzame manier wordt ingepast in de omgeving.

Vijf mogelijk nieuwe locaties
Op dit moment zijn er vijf locaties geselecteerd die mogelijk in aanmerking komen voor waterwinning. Vier daarvan liggen in Overijssel en een in Gelderland.

  • Vriezenveen: zoekgebied ligt in de gemeente Twenterand, tussen de kern van Vriezenveen en het Veenschap
  • Daarle: zoekgebied ligt in de gemeente Hellendoorn, ten oosten van Daarle, tussen het dorp en het Veenkanaal
  • Sallandse Heuvelrug: zoekgebied ligt in de gemeente Hellendoorn, op de Holterberg, ten zuidwesten van Haarle en noordoost nabij Hellendoorn
  • Goor: zoekgebied ligt in de gemeente Hof van Twente, ten zuidwesten van Goor, tussen Herikerberg en het Twentekanaal
  • Lochemse Berg (Gelderland): zoekgebied ligt in de gemeente Lochem, in het gebied Lochemse Berg.

Bijeenkomsten in Overijssel
Voor de locaties Goor en Lochemse Berg: bijeenkomst op 15 oktober van 19.30 tot 21.30 uur in zalencentrum De Bebsel, Hengevelderstraat 20 te Goor
Voor de locaties Vriezenveen, Daarle en Sallandse Heuvelrug: bijeenkomst op 16 oktober van 19.30 tot 21.30 uur in zalencentrum Het Anker, Wilhelminastraat 28 in Wierden.

Aanmelden voor de bijeenkomsten
Bij het secretariaat van Natuur en Milieu Overijssel  info@natuurenmilieuoverijssel.nl of
telefoon 038-4250960.