Vertrouwen op gas

24 juni 2015

Vertrouwen op gas

In een brief aan de Tweede Kamer maakt minister Kamp bekend dat de gasproductie uit het Groningenveld in 2015 wordt beperkt tot 30 miljard m3. Dat de gasproductie omlaag gaat is natuurlijk goed nieuws. Maar kan Groningen nu opgelucht ademhalen? Kunnen we er weer op vertrouwen dat onze veiligheid bij de minister en NAM in goede handen is? De Natuur en Milieufederatie Groningen meent van niet. Zolang leveringszekerheid voor de minister en NAM boven veiligheid gaat, zal het vertrouwen van de Groninger bevolking niet worden hersteld.

De hevige aardbeving in Huizinge op 16 augustus 2012 (3,6 op de schaal van Richter, met veel schade aan gebouwen, ook aan monumenten) heeft Groningen wakker geschud: is gaswinning wel veilig? Het Staatstoezicht op de Mijnen adviseerde de minister in haar rapport van 2013 de gaswinning uit het Groningenveld terug te brengen tot 12 miljard m3 om het risico op aardbevingen te minimaliseren. De minister ging hier niet in mee: het gas uit Groningen is te belangrijk voor de leveringszekerheid en de schatkist. Er moest eerst nieuw onderzoek komen. Ondertussen werd de gasproductie in 2013 verhoogd naar 54 miljard m3.

Inmiddels zijn we ruim twee jaar en stapels rapporten verder. Rapporten waaruit niet blijkt of de gaswinning veilig is. Eerst was er sprake van 30.000 woningen met schade, toen ging het om 90.000 woningen die mogelijk versterkt moesten worden, inmiddels blijkt dat van 152.000 woningen de aardbevingsbestendigheid moet worden onderzocht. In februari van dit jaar concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat NAM en de minister nooit naar de veiligheid van de bewoners hebben gekeken bij besluiten over de gaswinning.

De getallen
Onder druk van de Tweede Kamer heeft de minister de gaswinning iets teruggeschroefd (en die rond Loppersum sterk beperkt). Werd in 2014 nog 42,5 miljard m3 gas gewonnen, in 2015 mocht dat ‘slechts’ 39,4 miljard m3 zijn, besloot de minister in december. Vervolgens werd in januari de hoeveelheid gas voor het eerste halfjaar beperkt tot 16,5 miljard m3. En nu heeft de minister dus besloten dat in totaal in 2015 30 miljard m3 mag worden gewonnen, dus voor het tweede halfjaar 13,5 miljard m3.

Maar deze beperking voert de minister niet door omdat hij tot andere inzichten is gekomen, niet omdat hij uit rapporten de overtuiging heeft gekregen dat bij 30 miljard de veiligheid is gegarandeerd, maar omdat – gezien de zachte winter – 30 miljard dit jaar voldoende is om de leveringszekerheid te garanderen. Volgend jaar kan de productie weer omhoog, volgens de minister.

In beroep tegen gaswinningsbesluit
De Groninger Bodem Beweging, Milieudefensie, Natuur en Milieufederatie Groningen en Waddenvereniging zijn in beroep gegaan tegen het gaswinningsbesluit van minister Kamp. Hierin verzoeken zij de minister de gaswinning verder omlaag te brengen om de veiligheid van de inwoners van het gaswinningsgebied te vergroten.

Meer informatie
Lees hier meer over het beroep van de GBB en natuur- en milieuorganisaties.
Lees hier de reactie van de Natuur en Milieufederaties.