Verkiezingsprogramma’s langs ‘de groene meetlat’

11 maart 2015

Verkiezingsprogramma’s langs ‘de groene meetlat’

Natuur en milieu Overijssel roept iedereen met hart voor natuur op 18 maart te gaan stemmen tijdens de provinciale verkiezingen. Het is namelijk de provincie die een grote eigen verantwoordelijkheid heeft voor de ontwikkelingen op natuur en landschap, verduurzaming van de energie en voedselproductie. De verkiezingen van 18 maart gaan daardoor ook over de bescherming van het prachtige Overijsselse landschap, over zonnepanelen en windmolens en innovatie in de landbouw. Wat zijn de standpunten van de verschillende politieke partijen op deze thema’s? Natuur en Milieu Overijssel heeft de verkiezingsprogramma’s van de verschillende politieke partijen langs ‘de groene meetlat’ gelegd. Bekijk hier het volledige scoreoverzicht van alle partijen (pdf).

Voor natuur, landschap en duurzaamheid maakt het veel uit wie na de verkiezingen op het provinciale pluche mogen plaats nemen. Vandaar dat Natuur en Milieu Overijssel alle partij programma’s heeft gelezen en objectief geanalyseerd op de thema’s duurzame energie, natuur, agro&food, ruimte voor bewonersinitiatieven, klimaat en water, mobiliteit, circulaire economie en ondergrond. Wat wil het CDA op het vlak van energie? Wat zijn de plannen van D’66 met mobiliteit? Wat is het standpunt van de PVV ten aanzien van de winning van schaliegas? Per thema zijn er groene harten toegekend. Daarmee geven we geen stemadvies, maar wordt duidelijk wat de plannen van de partijen zijn op de groene thema’s en hoe ze scoren ten opzichte van elkaar. In het score-overzicht staan de soms letterlijke, soms samengevatte standpunten van de politieke partijen.

Eindscores politieke partijenscore overzicht 2015
Natuur en Milieu Overijssel heeft gekeken naar acht verschillende thema’s, namelijk: duurzame energievoorziening, agro&food, mobiliteit, circulaire economie, klimaat & water, realiseren van natuur in Overijssel, het faciliteren van burgerinitiatieven en diversen waarin gekeken werd naar de plannen met betrekking tot: ondergrond, natuur- en milieueducatie en vliegveld Twente. Voor de eerste 7 thema’s kon men maximaal 5 groene punten scoren, voor het thema diversen kon men maximaal  3 groene punten scoren. Er kon een maximale score van 38 punten behaald worden. We hebben de programma’s bekeken op ‘groene’ thema’s. Dit is geen stemadvies. Er zijn andere overwegingen mogelijk waarop u uw stem voor de provinciale statenverkiezing bepaalt. Zie het resultaat hiernaast.