Veluwe verdient status als Werelderfgoed

2 maart 2015

Veluwe verdient status als Werelderfgoed

De Veluwe moet weer vakantiebestemming nummer één worden volgens natuur- en recreatieorganisaties in Gelderland. Een status als Werelderfgoed zal daar bij helpen.  Deze ambitie staat in het Manifest ‘Wild van de Veluwe’.  Met dit manifest verwoorden natuur- en recreatieorganisaties langs welke sporen zij de komende jaren de Veluwse natuur en het rijke cultuurhistorische erfgoed willen versterken, zodat de Veluwe weer vakantiebestemming nummer één wordt. En dat op een manier waarop economie en ecologie hand in hand gaan. Daarvoor is meer nodig dan een uitgekiende Veluwepromotiecampagne.

 

Veluwe op de Werelderfgoedlijst

Dat is een belangrijke ambitie van de natuur- en recreatieorganisaties. De Veluwe verdient die plek, omdat de Veluwe meer is dan een bijzonder natuurgebied. Het is ook een gebied met aardkundige en cultuurhistorische waarden die van internationale betekenis zijn. De Veluwe herbergt talloze sporen van menselijk gebruik zoals grafheuvels, omvangrijke middeleeuwse ijzerindustrie en vele historische huizen en landgoederen. De natuurorganisaties kunnen deze bijzondere waarden beter beleefbaar maken als ondersteuning voor de gewenste status.

 

Stop verrommeling: Saneer verouderde vakantieparken

De Veluwe heeft vitale, moderne vakantieparken nodig. Meer dan de helft van de vakantieparken op de Veluwe is eigenlijk al onttrokken aan de recreatiesector en wordt gebruikt voor illegale permanente bewoning of andere functies die niets met recreatie te maken hebben. De ondertekenaars van het manifest willen investeren in toeristisch-recreatieve infrastructuur en de beleving van de Veluwe, maar dan moeten overheden wel durven kiezen voor sanering van dergelijke parken. Hierdoor ontstaat ruimte voor uitbreiding van echte vakantieparken.

 

Wild op de Veluwe

De Veluwe mag volgens de organisaties wilder en spannender worden. Een gebied waar je dagenlang moeten kunnen dwalen en zelfs verdwalen. Een gebied waar je wilde dieren kunt zien. Hier hoort ook plaatselijk een hogere wildstand (herten en zwijnen) en de komst van de Europese bizon bij.

 

Geldstromen vervlechten

De recreatieve en toeristische bedrijven, maar ook drinkwaterbedrijven en andere ondernemingen, en gemeenten verdienen hun geld aan de kwaliteiten die de Veluwe biedt. De organisaties willen op zoek naar manieren waarop deze sectoren ook wat terug kunnen doen voor de Veluwe, door bij te dragen aan het benodigde onderhoud van natuur en de recreatieve voorzieningen, zoals wandelpaden, bankjes, routes.

Het manifest is op vrijdag 27 februari aanboden aan de kandidaten voor de Gelderse Provinciale Staten. De organisaties roepen de provincie op het manifest een belangrijke plaats te geven op de provinciale (investerings)agenda en in het nieuwe collegeakkoord.

De organisaties achter het manifest zijn: Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Geldersch Landschap en Kasteelen, Gelderse Natuur en Milieufederatie, Stichting Landschapsbeheer Gelderland, IVN Gelderland, RECRON – Gelderland en het Veluwefonds.