Veel enthousiasme bij start Waaljutters

19 maart 2015

Veel enthousiasme bij start Waaljutters

“Vandaag maken we de uiterwaarden langs de Waal schoon. Maar ook de bron moet worden aangepakt. Wanneer iedereen voortaan zijn eigen afval opruimt, blíjven de uiterwaarden schoon”.

Met deze oproep opende milieu-gedeputeerde Josan Meijers de actie Waaljutters, op 14 maart in Heerewaarden. Tot haar toehoorders behoorden wethouders en andere genodigden uit het rivierengebied.

Joline de Weerdt, directeur IVN Regio Oost, wees in haar welkomstwoord op de successen van het project Schone Maas in Limburg. Daar maakten vorig jaar 1200 vrijwilligers meer dan 75 tracés langs de Maas schoon. “Dit willen wij graag ook hier in Gelderland doen. En dankzij de negen betrokken gemeenten, de provincie Gelderland, waterschap Rivierenland en Rijkswaterstaat kán dit nu ook. Inmiddels is er ook belangstelling langs de IJssel, en Schone Maas is uitgebreid naar Noord-Brabant”.

Na een toost op het project, trokken de ruim dertig mensen de uiterwaard in, gewapend met knijper, handschoenen en vuilniszak. Op hetzelfde moment gingen vele tientallen vrijwilligers langs de Waal, van Doornenburg tot Brakel, aan de slag.

Belevingsactiviteiten vormen een belangrijk element van Waaljutters. Want wanneer straks alles schoon is, willen bewoners en recreanten genieten van het rivieren¬landschap. In de zomer zullen de NME-centra dan ook diverse activiteiten organiseren, zoals struin- en ontdekkingstochten. Tijdens het Waaljutten in Heerewaarden kregen de deelnemers daarvan een voorproefje. IVN-gidsen lieten zien hoe bijzonder zandkorrels zijn, vertelden hoe rivierduinen ontstaan en toonden de ontluikende flora.

De Waaljutters in Heerewaarden haalden uiteindelijk veertig flink gevulde zakken met vuil op. Gedeputeerde Meijers waren vooral de vele kunststof draadjes opgevallen, afkomstig van netten en kabels. Een andere opvallende vondst betrof grote stukken anti-worteldoek, dat gebruikt wordt bij de kribversteviging. “Daar gaan we werk van maken”, zei Bert Bellert, zwerfvuildeskundige bij Rijkswaterstaat.

Waaljutters start 14mrt15 Heerewaarden  Foto IVN_Anne Bourgonje