Veel belangstelling voor informatieavond Wet natuurbescherming

21 december 2015

Veel belangstelling voor informatieavond Wet natuurbescherming

De nieuwe Wet natuurbescherming leeft onder natuurminnend Overijssel. Dat bleek uit de grote opkomst bij de informatieavond die Natuur en Milieu Overijssel op 15 december organiseerde over deze wet. Ruim tachtig belangstellenden luisterden naar de presentaties van Fenneke van der Vegte van de provincie Overijssel en Niels Jeurink van Tauw. Onder de aanwezigen waren naast veel vrijwilligers van lokale natuur- en milieugroepen ook medewerkers van de terreinbeherende organisaties en ecologische adviesbureaus.

De provincie en de nieuwe wet
Uit de presentaties werd duidelijk dat veel bevoegdheden, bijvoorbeeld op het gebied van soortenbescherming naar de provincie gaan. De grote vraag is vooralsnog hoe de provincie deze bevoegdheden zal gaan inzetten. Uit geluiden tijdens en na de bijeenkomst bleek wel dat er zorg bestaat over het ambitieniveau van de provincie Overijssel ten aanzien van de bescherming van natuur. Vooral waar het gaat om bescherming die verder gaat dan wordt geëist ‘door Europa’. Van de provincie wordt in elk geval een goede invulling verwacht van de natuurvisie die op grond van de wet gemaakt moet worden. Natuur en Milieu Overijssel en de lokale natuur- en milieugroepen bieden daartoe graag hun expertise aan.

Presentaties
Wilt u de presentaties van de avond (nog eens) bekijken, dat kan via onderstaande links.