Vechtplassencommissie schenkt NMU-vrijwilligersprijs aan Werk aan de Vecht

18 maart 2014

Vechtplassencommissie schenkt NMU-vrijwilligersprijs aan Werk aan de Vecht

De vrijwilligersprijs die de Vechtplassencommissie bij gelegenheid van haar 75-jarig bestaan ontving van de NMU en het IVN, wachtte nog op een goede bestemming. Die is nu gevonden: het bedrag van € 1.000 gaat naar de landschapsbeheergroep Werk aan de Vecht, voor aanschaf en onderhoud van gereedschap.

Deze groep vrijwilligers is opgezet in het kader van Groen en Doen, in samenwerking met Natuurmonumenten en Landschap Erfgoed Utrecht. De groep richt zich op onderhoud van het landschap langs de rivier de Vecht. En dan vooral op de oevers en oeverlandjes en de aangrenzende griend- en parkbossen en hoogstamboomgaarden.

Werk aan de Vecht is voortgekomen uit het VPC-project ‘Vechtoevers, zien en gezien worden’ dat de landschappelijke en cultuurhistorische waarden weer zichtbaar wil maken door de relatie tussen de rivier en haar omgeving weer te herstellen.