Uitverkocht natuur- en klimaatdebat: een veelzijdige afspiegeling van verschillende partijen

14 maart 2023

Uitverkocht natuur- en milieudebat: een veelzijdige afspiegeling van verschillende partijen

Op 13 maart 2023, vond het Grote Natuur en Klimaat verkiezingsdebat plaats in Tivoli Vredenburg, Utrecht. Twee dagen voor het openen van de stembus, openden wij samen met Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten en SoortenNL het debat binnen drie provincies. In een uitverkochte zaal en via een (hier terug te kijken) livestreamvideo keken honderden mensen mee naar hoe de lijsttrekkers uit Noord-Brabant, Gelderland en Utrecht met elkaar het debat aangingen.

“De belangrijkste verkiezingen ooit”

Op 15 maart zijn “misschien wel de belangrijkste verkiezingen ooit op provinciaal niveau”, aldus Annie van de Pas (directeur Natuur en Milieufederaties), ook aanwezig deze avond. De provincies en de waterschappen moeten de komende jaren namelijk een oplossing vinden voor de klimaatcrisis en de stikstofcrisis. Welke oplossingen zijn dit, en hoe zien de partijen de toekomst tegemoet? In drie stellingen werd hier uitgebreid op ingegaan.

Uiteenlopende stellingen

De stellingen die aan bod kwamen werden per provincie aangegrepen. Uit Brabant beten Inge Vossen (Volt), Elies Lemkes (CDA), Hagar Roijackers (GroenLinks) en Hubert Koevoets (Lokaal Brabant) het spits af met de stelling: “Om de droogte op te lossen moet de provincie Noord-Brabant streng optreden tegen boeren, drinkwaterbedrijven en industrie die te veel water gebruiken.” Dit bleek een stelling waar de deelnemers haast verrassend veel overeenstemming in vonden. Uit alle vier de hoeken klonken positieve geluiden richting dit standpunt. Het belang van groene initiatieven, lokale betrokkenheid en de urgentie van dit onderwerp werden onderbouwd met instemmende woorden. Water als het nieuwe stikstof; dat moeten we voorkomen.

De tweede stelling, “De provincie Utrecht moet meer regie nemen en daadkracht tonen om in 2040 energieneutraal te zijn”, vond meer verschillen tussen de Utrechtse lijsttrekkers Martine van der Velde (PVV), Anjo Travaille (PvdD), André van Schie (VVD) en Hans Adriani (PvdA). Binnen dit onderwerp werden fellere tegenspraken gehoord. Van der Velde (PVV) werd ondersteund door mankracht vanuit het publiek en Van Schie (VVD) zette de aanval in op PvdD, met betrekking tot het aanleggen van zonneweides. Een inhoudelijke discussie, vol standpunten vanuit verschillende perspectieven.

Vervolgens namen de Gelderlandse lijsttrekkers het woord. Frank Cornelisse (D66), Freek Rebel (CU), Jos Bolk (BBB) en Yurre Wieken (SP) volgden het debat op met de stelling: “De stikstofcrisis is een gouden kans voor de toekomst van boer en natuur.” Een scherpe stelling die werd ingeleid door Ida Simonsen, jongerenvertegenwoordiger van de Nationale Jeugdraad en bioboer in opleiding. Zij opende het onderwerp met de woorden: “De stelling zonk even in, en toen dacht ik: ja, dit is ook onze kans. Het is een kans op de landbouw flink op de schop te zetten en om samen te werken naar een duurzame, natuurinclusieve, grondgebonden landbouw die juist biodiversiteit versterkt, in plaats van kapotmaakt.” Een meer dan actueel onderwerp dat stevig onder de loep werd genomen vanuit de verschillende hoeken. De sprekers lieten zich uit over hoe de huidige regelgeving de boeren blokkeert in het behalen van de opgestelde doelen (BBB), de rol van boeren bij het oplossen van het probleem (CU), de inzet van kringlooplandbouw (SP) en de rol van de provincie om geld uit te trekken, waarmee voortrekkers van ‘sustainable’ ondernemen worden beloond.

Ga stemmen op 15 maart

Een veelzijdig debat, waarbij vooral naar voren komt hoe groot de rol van de Provinciale Staten is op het gebied van natuur en klimaat. De belangrijkste boodschap van de avond is dan ook: ga stemmen. En stem dan voor de natuur. Want daar kunnen we niet zonder.

Het gehele debat kan je terugkijken via onderstaande knop.

Kijk het debat terug