Uitnodiging bijeenkomst meldpunt Wildlife crime 27 juni

23 juni 2014

Uitnodiging bijeenkomst meldpunt Wildlife crime 27 juni

Op vrijdag 27 juni aanstaande organiseert het team van ‘Wildlife crime’ een bijeenkomst in Epe. De bijeenkomst staat in het teken van vervolging van wilde fauna in Nederland en het nieuwe landelijke Meldpunt. Tijdens de bijeenkomst zullen verschillende sprekers komen vertellen over hun ervaringen en gaat een panel met elkaar en het publiek in gesprek over de aanpak fauna vervolging.

Je bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn!
In verband met de beperkte ruimte, graag van te voren aanmelden via info@wildlifecrime.eu

Wanneer
27 juni 2014

Tijdstip
13.00 – 15.30 uur

Waar
Tongerenseweg 212, 8162 PR Epe (de toegang ligt aan het weggetje parallel aan de Tongerenseweg)

Programma
Opening en welkom (13.00 uur)
Welkom en meer door dagvoorzitter Henk Feitsma

Weer een meldpunt?
De aanleiding tot het ontstaan van het meldpunt door drs. Simon Bijlsma, ecoloog Friese Milieu Federatie

Hoezo wildlife crime?
De geschiedenis van vervolging van wilde fauna in Nederland door drs. Hugh Jansman, ecoloog Alterra Wageningen UR

Eieren van Columbus
Paneldiscussie over de aanpak van de vervolging van wilde dieren in Nederland met vertegenwoordigers van o.a. het IPO (ministerie EL&I), Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging, Natuurmonumenten, Werkgroep Roofvogels Nederland, Politie Dier en Milieu en Staatsbosbeheer.

The big 8
Over programmatisch handhaven door drs. Johannes Kramer, gedeputeerde Friesland en ambassadeur Groene handhaving IPO

Afsluiting (15.30 uur)
Eindconclusie door dagvoorzitter Henk Feitsma
Aansluitend een drankje

 

www.wildlifecrime.eu