Twenterand op excursie naar Saerbeck

23 december 2014

Twenterand op excursie naar Saerbeck

Buren2

Een gevarieerde groep van 40 energiegeïnteresseerden uit de omgeving Twenterand bezochten 27 november  het energieneutrale Saerbeck in Duitsland. Natuur en Milieu Overijssel organiseerde deze excursie in opdracht van gemeente Twenterand. Doel was om geïnspireerd naar huis te gaan en een gezamenlijke agenda op te stellen.

Gezamenlijke duurzaamheidsagenda
De excursie is de aftrap van de Agenda Duurzaam Twenterand. Anjo Maijvis, beleidsmedewerker duurzaamheid van de gemeente Twenterand geeft aan: “Duurzaamheid staat hoog op de bestuurlijke agenda. We wilden inspiratie opdoen uit het energieneutrale Saerbeck om daarna een gezamenlijke agenda  op te stellen hoe duurzaamheid in de gemeente Twenterand inhoud te geven. Deelnemers van de excursie waren vertegenwoordigers van waterschap Vechtstromen, Cogas, geïnteresseerde bewoners, adviesbureaus, landbouworganisaties, Duurzaam Initiatief Twenterand, raadsleden, wethouders en beleidsmedewerkers van de gemeente Twenterand.”

Raadsleden vroeg betrekken om doelstellingen te halen
Anjo vervolgt: “Ik zie meerwaarde in dit soort excursies, omdat je in de praktijk ziet hoe het werkt. Het is belangrijk om raadsleden zo vroeg mogelijk in het proces mee te nemen. Zo kunnen we onze doelstellingen halen.” Volgens welingelichte bronnen hebben onder andere Cogas, waterschap Vechtstromen en Duurzaam Initiatief Twenterand tijdens de excursie contacten gelegd om bepaalde onderwerpen gezamenlijk op te pakken. Welke dat zijn, dat blijft nog even in het midden, maar de organisatoren geven aan dat het daarmee een geslaagde excursie is geweest.

De excursie is in opdracht van de gemeente Twenterand georganiseerd door Natuur en Milieu Overijssel.Wij hebben in de afgelopen jaren al twee keer eerder een excursie naar Saerbeck georganiseerd. In 2015 organiseren wij weer nieuwe excursies. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Marlous Goeman, goeman@natuurenmilieuoverijssel.nl, 038-4240960.