Training samenspel gemeente en bewonersinitiatieven in landschapsbeheer

30 september 2015

Training samenspel gemeente en bewonersinitiatieven in landschapsbeheer

2015 groenblauw eindhoven

Natuur- en landschapsbeheer wordt minder een exclusieve taak van overheden en meer van mensen in de eigen leefomgeving. Op verschillende plekken starten dan ook groene bewonersinitiatieven. Voor een succesvol slagen, is er een goede samenwerking tussen de gemeente en de bewonersinitiatieven nodig. Maar hoe pak je zoiets aan? Natuur en Milieu Overijssel biedt geïnteresseerde gemeenten kosteloos een training op maat aan, gericht op een succesvol samenspel tussen de gemeente en bewonersinitiatieven in landschapsbeheer.

Natuur en Milieu Overijssel heeft veel ervaring met het stimuleren en faciliteren van bewonersinitiatieven die natuur ontwikkelen en beheren. Op dit moment  maken zo’n 50 bewonersinitiatieven in de provincie Overijssel deel uit van ons netwerk. Onze betrokkenheid daarbij varieert van het faciliteren van uitwisseling tussen de initiatieven of het ondersteunen bij het schrijven van een projectvoorstel  tot intensieve projecten waarin we een initiatief van een kleine groep mensen verbreden tot een breed gedragen initiatief van een hele wijk of heel  dorp (bekijk voor meer informatie onze krant Samen maken we het Landschap).

Dankzij financiële steun van de  provincie Overijssel  is het in 2015 voor gemeenten mogelijk om kosteloos een training op maat te krijgen bij Natuur en Milieu Overijssel. Deze  training is gericht op het samenspel tussen de gemeente en bewonersinitiatieven in landschapsbeheer. De training bestaat uit één of twee dagdelen, vindt plaats in 2015 op een nader af te spreken moment en is specifiek gericht op de behoeften van uw gemeente. Bent u geïnteresseerd in deze training? Neem dan contact op met Alma Streefkerk, 038-4250960, streefkerk@natuurenmilieuoverijssel.nl