Groot succes: Training Energieboswachter voor de derde keer van start

12 april 2023

Groot succes: Training Energieboswachter voor de derde keer van start

Op 12 april 2023 starten de Natuur en Milieufederaties met een derde ronde van de Training Energieboswachter. Het grote succes van de twee eerdere trainingsrondes heeft geleid tot een nog grotere groep deelnemers, die tussen april en juni worden opgeleid tot nieuwe energieboswachters. Betrokken burgers worden vanuit acht provincies opgeleid tot burgerexperts en treden hiermee in de rol van bewakers van natuurinclusieve wind- en zonneparken. En dat is hard nodig.

Training Energieboswachter

Veel animo voor een natuurinclusieve energietransitie

De energietransitie moet met veel meer vaart worden doorgezet om de klimaatdoelen te halen, en wind- en zonneparken op land zijn daarbij een onmisbaar puzzelstukje. Maar de inpassing van die energieprojecten levert zowel risico’s als kansen op voor de natuur in Nederland. Om die kansen te grijpen is een zorgvuldig ontwerpproces heel belangrijk, waarbij lokale gebiedskennis ten volle wordt benut. Het opleiden van energieboswachters zorgt ervoor dat de kennis en kunde om dit voor elkaar te krijgen, steeds ruimer door het land wordt verspreid. In de afgelopen twee jaar hebben we vanuit meerdere federaties al bijna 100 energieboswachters opgeleid, en dit jaar komen er daar nog zeker 150 bij. Zo ontstaat er een groot netwerk van burgerexperts die kunnen helpen bij de realisatie van steeds meer natuurinclusieve energieprojecten.

Experts in natuurinclusieve energietransitie

In een uitgebreide training van twee maanden worden de nieuwe energieboswachters opgeleid tot burgerexperts voor natuurinclusieve wind- en zonneparken. Deskundige gastsprekers bieden de deelnemers voldoende handvaten waarmee zij kunnen bijdragen aan een natuurinclusieve energietransitie. Vanuit de provincies komen de toekomstige energieboswachters vervolgens samen om hun opgedane kennis in trainingvorm verder te ontwikkelen.

Met de training worden leden van lokale vrijwilligersgroepen en betrokkenen bij energiecoöperaties en lokale natuur- en landschapsorganisaties, toegerust met de nodige kennis en kunde die ze nodig hebben als energieboswachter. Energieboswachters waken als burgerexperts over het natuurinclusief realiseren van een wind- of zonnepark. Ze kunnen conceptplannen voor wind en zon beoordelen op ecologische kwaliteit, en deze plannen verbeteren. Ook zijn ze onmisbare gesprekspartners voor projectontwikkelaars, gemeenten en energiecoöperaties die aan de slag willen met het opwekken van duurzame energie. Hiermee bieden ze een waardevolle bijdrage aan de natuurinclusiviteit binnen de energietransitie. Om de klimaatdoelen te halen, is dit hard nodig.

Zonneveld energieboswachter

De training

Een inhoudelijk opleidingspakket dus, waarmee we echt vaart kunnen zetten achter het behalen van de klimaatdoelen vanuit lokale klein- en grootschalige energieprojecten. Door heel Nederland te vullen met energieboswachters, ontstaan er meer en betere natuurinclusieve energieprojecten en wordt er meer draagvlak gecreëerd voor dit soort projecten.

Concreet zullen de energieboswachters zich na de training bezighouden met de volgende onderwerpen:

  • Plannen voor wind- en zonneparken beoordelen op de effecten voor natuur en biodiversiteit;
  • Kansen zien en concrete voorstellen doen voor het beschermen van natuur en het bevorderen van biodiversiteit op deze terreinen;
  • Kritisch kijken naar biodiversiteit en concrete aanbevelingen geven om de biodiversiteit te verhogen;
  • Risico’s en kansen van het project voor de natuur met de gemeente en de projectontwikkelaars bespreken.

Enthousiasme bij bestaande energieboswachters

Bert, opgeleid tot energieboswachter, is enthousiast over de training. “Je leert hoe je een analyse van de omgeving maakt en hoe je die kunt gebruiken om een zo hoog mogelijke biodiversiteit te realiseren.” Energieboswachters zijn in staat om het verschil te maken binnen de energietransitie. Zowel qua snelheid als natuurinclusiviteit. Ook Erik Mol is energieboswachter. Erik: “Het idee is dat je bij zonneparken niet alleen kijkt naar energieopwekking, maar ook naar het vergroten van de biodiversiteit door natuur toe te voegen.”

Stroomversnelling

Want naast dat energietransitie nú moet gebeuren, hebben wij als mensen de verantwoordelijkheid om tegelijkertijd de biodiversiteit te behouden én te vergroten. Energietuinen zijn een goed voorbeeld van hoe het behouden van biodiversiteit goed samen kan gaan met energietransitie. In een position paper riepen wij al op voor meer duurzame energieopwekking op land. De steeds grotere groep van energieboswachters in ons land, kan deze ontwikkelingen in een stroomversnelling brengen.

Tags:

Meer weten? Neem contact op:

Profiel Gerben de Vries

Gerben de Vries

Programmaleider Klimaat & Energie