Tilburg koploper in zonne-energie

6 juli 2015

Tilburg koploper in zonne-energie

Van de 10 grootste steden in Nederland, is Tilburg koploper in zonne-energie per inwoner. Rotterdam scoort het laagst en wekt per inwoner de minste zonne-energie op. Tilburg wekt vier keer zoveel zonne-energie op als Rotterdam. Opvallend is dat er drie Brabantse steden in de top 5 staan. Dat blijkt uit een net  gepubliceerd rapport van Natuur & Milieu. Natuur & Milieu onderzocht alle bijna 400 Nederlandse gemeenten op de hoeveelheid opgewekte zonne-energie. Klik hier voor de ranking van de 10 grote steden.

Boer loopt voorop
Van alle gemeenten in Nederland heeft Zeewolde de meeste zonne-energie per inwoner: 21 keer meer dan hekkensluiter Rotterdam. Dit komt vooral omdat in Zeewolde veel boeren gebruik maken van rijkssubsidie om asbest van hun daken te halen en zonnepanelen erop te leggen. Ook heeft de gemeente een modern woningbestand dat het makkelijk maakt om zonnepanelen te plaatsen. Dalfsen en Eersel nemen de tweede en derde plek in op de totale ranglijst. Zij zetten actief stimuleringsmaatregelen in om bewoners en bedrijven aan zonnepanelen te helpen. Slechts een enkele gemeente haalt een gemiddelde van één paneel per inwoner.

Ranking
Amsterdam, Zwolle en Súdwest Fryslân hebben in absolute hoeveelheden het meeste geïnstalleerd vermogen. Gemeenten met het hoogste vermogen zonne-energie per inwoner zijn Zeewolde, Dalfsen en Eersel. De grootste groei van het vermogen per inwoner in de periode 2012-2015 vond plaats in Zeewolde, Aa en Hunze en Slochteren. Landelijke gemeenten met weinig hoogbouw, veel koopwoningen en een hoger gemiddeld inkomen, scoren hoger als het gaat om zonne-energie.

Stimuleringsbeleid werkt
Stimuleringsmaatregelen voor zonnepanelen betalen zich uit, blijkt uit dit rapport. Gemeenten die hier actief op inzetten, door bijvoorbeeld maatwerk te leveren voor bewoners, bedrijven of scholen, doen het beter. Zelf het goede voorbeeld geven als gemeente werkt ook goed. Gemeenten die hoog scoren in de ranking hebben zelf ook zonnepanelen op hun daken gelegd. In de uitgebrachte Zonnegids van Natuur & Milieu staan tips voor gemeenten om zelf actief aan de slag te gaan met zonne-energie.

Energieakkoord
Nederlandse gemeenten hebben zich gecommitteerd aan het SER-Energieakkoord dat tot doel heeft om in 2020 14 procent duurzame energie op te wekken. In het akkoord hebben overheden, bedrijfsleven en milieuorganisaties concrete afspraken gemaakt om dit te bereiken. Daarvoor is nog wel wat nodig: op dit moment wordt slechts 4,8 procent duurzaam opgewekt, waarvan 0,2 procent door zonne-energie.

Zonnepanelen zonder zorgen
Eind juni startte Natuur & Milieu een nieuwe actie Zon Zoekt Dak om het mensen makkelijker te maken om voor zonnepanelen te kiezen. Opzonzoektdak.nl kunnen mensen zich inschrijven. De actie wordt mede mogelijk gemaakt door de ASN Bank en Eneco en beleeft dit jaar zijn zesde editie. De eerdere vijf acties waren een groot succes: in totaal hebben al 5.000 huishoudens zonnepanelen afgenomen via Zon Zoekt Dak, samen goed voor zo’n 50.000 panelen. Gemeenten kunnen hun inwoners informeren over deze actie en zo het aantal zonnepanelen verder doen groeien.

Over de ranking
Natuur & Milieu zet in dit rapport op een rij in welke gemeenten het meeste vermogen aan zonnepanelen is geïnstalleerd. Dit kan op initiatief zijn van bewoners, bedrijven, woningcorporaties, of door gemeenten zelf. Naast deze totale cijfers vergelijkt Natuur & Milieu het geïnstalleerde vermogen aan zonnepanelen per inwoner én is te zien in welke gemeenten de meeste groei per inwoner heeft plaatsgevonden tussen 2012 en 2015.