Tijdelijke Natuur: echt wat van jou!

12 november 2013

Tijdelijke Natuur: echt wat van jou!

Tijdelijke Natuur is echt iets voor mij! Tot die vrijwel unanieme conclusie kwamen zo’n 50 projectontwikkelaars, adviseurs, natuurbeschermers en ambtenaren tijdens een bijeenkomst op 17 september. Geen wonder: het concept versterkt de natuurwaarden en verlaagt de beheerkosten, aldus Renske van Rooijen (gemeente Nieuwegein).

Tijdelijke Natuur is echt waardevol voor de Nederlandse natuur, zo bleek uit de presentatie van Arnold van Kreveld (Bureau Stroming, net als InnovatieNetwerk één van de grondleggers van het concept). Voorbeelden in Amsterdam, Den Bosch en Steenwijk laten zien dat allerlei planten, vlinders, libellen en (weide)vogelsoorten profiteren van de tijdelijke natuurterreinen.

Daarbij gaat het ook om soorten die in Nederland onder druk staan. Zolang er voldoende van deze terreinen aanwezig zijn, biedt Tijdelijke Natuur kwetsbare soorten de kans om zich in Nederland te handhaven. Dat leidt dus tot permanente winst – niet alleen voor de natuur, maar ook voor de mens. Er ontstaan mogelijkheden voor wandelroutes en eventueel kan de natuur opgenomen worden in het definitieve inrichtingsplan voor een bedrijventerrein of woonwijk.

Kostenbesparing
Een mooi praktijkvoorbeeld is bedrijventerrein Het Klooster in Nieuwegein, waar de gemeente Nieuwegein samen met de NMU een ontheffing gaat aanvragen voor Tijdelijke Natuur. De keuze voor Tijdelijke Natuur maakte de gemeente na een zorgvuldige afweging. “Uiteindelijk bleek dat we met Tijdelijke Natuur aanzienlijk konden besparen op beheerkosten,” legde Renske van Rooijen (gemeente Nieuwegein) uit tijdens haar presentatie. “Bovendien zijn risico’s op conflicten met natuur afgedekt op het moment dat we willen gaan bouwen.”

Naast Tijdelijke Natuur bieden braakliggende gronden ook kansen voor bijvoorbeeld stadslandbouw. Burgers benaderen hiervoor soms hun gemeente en die vindt het vervolgens lastig om hiermee om te gaan. Wieke Bonthuis van de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) lichtte tijdens een kort intermezzo toe hoe het adviespunt stadslandbouw van de ODRU gemeenten hierbij kan helpen.

Kansrijke nieuwe locaties
Na de presentaties verzorgden Bureau Stroming en de NMU drie workshops over het invullen van het aanvraagformulier, een verdieping van de ecologische aspecten en de zoektocht naar nieuwe geschikte locaties voor Tijdelijke Natuur in de provincie Utrecht. Uit deze laatste workshops kwamen enkele kansrijke nieuwe locaties naar voren.

De belangrijkste doelen van de bijeenkomst, die werd georganiseerd door de NMU en InoovatieNetwerk, waren het informeren en enthousiasmeren van partijen over Tijdelijke Natuur. Dat is gezien de afsluitende discussie en de reacties tijdens de borrel zeker gelukt. Als NMU hopen we dat we nu samen met grondeigenaren op nieuwe locaties in Utrecht met Tijdelijke Natuur aan de slag kunnen. En zo de biodiversiteit van de provincie een belangrijke impuls kunnen geven!

Meer informatie: Max Zevenbergen, m.zevenbergen@nmu.nl