Tijd rijp voor Gelders Actieplan Weidevogels

18 november 2015

Tijd rijp voor Gelders Actieplan Weidevogels

De Gelderse Natuur en Milieufederatie is blij met de verkiezing van de grutto als Nationale Vogel van Nederland. De GNMF bespreekt momenteel met LTO Noord de mogelijkheden om de zorgwekkende situatie voor weidevogels zoals de grutto concreet te verbeteren. Ze juicht het daarom toe dat de provincie geld uittrekt voor maatregelen om akker- en weidevogels beter te beschermen.

Op de Gelderse zandgronden is de grutto nu nagenoeg verdwenen en ook elders in de provincie gaat het de verkeerde kant op. De oorzaak is een combinatie van factoren waarbij onder meer de inrichting van het landschap, het beheer en de voedsel­beschik­baarheid een belangrijke rol spelen.

Motie akker- en weidevogels
De maatregelen waarvoor de provincie geld uittrekt, zullen de grutto zeker ten goede komen. De GNMF acht nu de tijd rijp voor een Actieplan Weidevogels, waarover ze met LTO bespreekt hoe dit concreet kan worden uitgewerkt.

Vorige week riep Provinciale Staten vrijwel unaniem het provinciebestuur op om werk te maken van een programma voor de akker- en weidevogels. Daarbij zullen ook de landbouw, natuurorganisaties en andere partijen die te maken hebben met natuurbeheer betrokken gaan worden.

Afgelopen zomer heeft de GNMF, naar aanleiding van de discussie rond de vossenjacht in Gelderland, de provincie gevraagd om een actieplan voor de weidevogels. De GNMF is verheugd dat bescherming van akker- en weidevogels nu een nieuwe impuls krijgt.

Grutto ‘Nationale Vogel’
De grutto is gisteren door het Nederlandse publiek verkozen tot Nationale Vogel. gruttoDe Verkiezing van de Nationale Vogel is georganiseerd door het VARA-programma Vroege Vogels en Vogelbescherming Nederland. Bijna een kwart van de in totaal 41.669 stemmen is naar deze weidevogelsoort gegaan. De merel eindigde op de tweede plaats, de huismus op drie.