Terugblik op busexcursie langs bewonersinitiatieven natuurbeheer

27 juni 2014

Terugblik op busexcursie langs bewonersinitiatieven natuurbeheer

GA_maaien zeis vrouwOp zaterdag 21 juni organiseerde Natuur en Milieu Overijssel een bustour langs een drietal bewonersinitiatieven die zelf een stuk natuur beheren. Deze drie initiatieven liggen in het Varsenerveld, het Kotermeer en de Vloeivelden van de Krim. De bustour was voor inwoners die overwegen zelf een initiatief op te starten. Tijdens de excursie vertelden de initiatiefnemers van de drie locaties hoe en waarom ze zijn begonnen, tegen welke problemen zij aanliepen en hoe ze dat hebben opgelost.

Op zaterdagochtend stapten 25 mensen in de bus op weg naar drie inspirerende bewonersinitiatieven in natuur- en landschapsbeheer. De bus bracht de deelnemers achtereenvolgens naar het Varsenerveld, het Kotermeer en de Vloeivelden van de Krim. De initiatiefnemers van alle drie de gebieden waren erg enthousiast en toonden hun liefde voor het gebied aan de deelnemers. De aanpak verschilde per initiatief. In het Varsenerveld neemt een grote groep van enthousiaste natuurliefhebbers het beheer voor zijn rekening, terwijl in het Kotermeer een middelbare school het gebied heeft geadopteerd. Hier zijn het dus vooral jongeren die het beheerwerk doen. Bij de Vloeivelden van de Krim is het een samenwerking tussen vrijwilligers, agrariërs en loonwerkers.

De deelnemers vonden het opvallend dat er in geen van de drie gebieden sprake was van concurrentie met terreinbeherende organisaties. Bij de Vloeivelden geeft men het beheer in overleg met Staatsbosbeheer vorm. Bij het Varsenerveld willen de initiatiefnemers zelfs een terreinbeherende organisatie het gebied koopt om het daarmee veilig te stellen.

Tijdens de excursie hebben de deelnemers nieuwe contacten kunnen leggen met andere inwoners, maar ook met een aantal bestuurders. Een erg leerzame en vooral leuke dag!

Heb jij ook plannen een initiatief op natuur- en landschapsbeheer te starten en kun je ondersteuning gebruiken? Sluit je aan bij ons netwerk. Neem gerust contact op met Ruud Pleune, pleune@natuurenmilieuoverijssel.nl, 038-4250960.