Tempo CO2-reductie moet worden verdubbeld

30 oktober 2020

Reactie Natuur & Milieu en Natuur en Milieufederaties op nieuwe klimaat- en energieverkenning:

Tempo CO2-reductie moet worden verdubbeld

“Het tempo van CO2-reductie in Nederland moet worden verdubbeld.” Dat concluderen Natuur & Milieu en de Natuur en Milieufederaties (NMF’s) naar aanleiding van het verschijnen van de jaarlijkse Klimaat en Energieverkenning (KEV). De KEV laat zien wat de totale CO2-uitstoot in Nederland is en wat het klimaat en energiebeleid aan CO2-vermindering oplevert, nu en in 2030.

Vandaag rapporteert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat we op basis van de huidige maatregelen in 2030 slechts 34% reductie realiseren in plaats van de afgesproken 49%. Het PBL stelt vast dat het tempo moet worden verdubbeld. Natuur & Milieu en de NMF’s zijn blij dat veel partijen in Nederland goed aan de slag zijn met het Klimaatakkoord. “Maar de klimaatdoelen zijn nog lang niet binnen bereik. En de door de Europese Commissie voorgestelde verscherpte Europese doelstelling van 55% CO2-reductie vereist extra acties”, aldus de organisaties.

Hogere versnelling

Het is het tweede jaar dat het PBL de Klimaat- en Energieverkenning presenteert. Het merendeel van de maatregelen die de CO2-uitstoot moet verminderen, staan in het Klimaatakkoord. Natuur & Milieu en de Natuur en Milieufederaties zijn ondertekenaar van het Klimaatakkoord. Marjolein Demmers, directeur van Natuur & Milieu: “We zijn blij dat veel maatregelen in uitvoering worden genomen. Helaas ontberen veel in het akkoord genoemde voornemens nu nog concretisering. Afspraken in de pijplijn moeten snel worden verankerd in beleid en wetgeving. De uitvoering van het Klimaatakkoord moet naar een hogere versnelling. Anders lopen we vertraging op die we ons niet kunnen permitteren. Het Europees Parlement roept zelfs op tot 60% CO2-reductie in 2030, maar Nederland heeft nog slechts 34% geborgd.”

Concreet beleid

 • CO2-heffing
  Maatregelen die nog niet definitief in beleid zijn vastgelegd, telt het PBL niet mee in haar doorrekening. “Des te belangrijker dat deze worden doorgevoerd, anders halen we echt de doelen niet. De Tweede Kamer buigt zich nu over de CO2-heffing voor de industrie. Deze is cruciaal voor de CO2-reductie in deze sector en zal dus zo snel mogelijk ingevoerd moeten worden”, aldus Demmers.
 • Rekeningrijden en zero emissie-zones
  Natuur & Milieu en de Natuur en Milieufederaties zien daarnaast nog meer kansen om de uitvoering van het Klimaatakkoord verder te concretiseren en versnellen. Zo kan CO2-reductie van het wegverkeer sneller worden teruggedrongen door meer vaart te maken met rekeningrijden, voortzetting van het stimuleren van nul-emissie auto’s en vrachtauto’s én het invoeren van zero emissie-zones in steden.
 • Isoleren
  Door een ambitieuzere inzet van het rijk op isolatie van huizen daalt het energieverbruik van woningen en daalt ook nog eens de energierekening. Het moment van woningverkoop kan benut worden door veel dwingender isolatie voor te schrijven. De huidige subsidiemaatregelen zijn niet genereus genoeg.
 • Groene elektriciteit
  De groei van groene elektriciteit kan ook verder versneld worden. Dit kan door het ontwikkelen van meer windparken op zee én het verhogen van het subsidieplafond voor wind- en zonne-energie op land, een flinke impuls krijgen. Dat laatste bevordert de realisatie van de 50 TWh elektriciteit uit wind en zon die de gezamenlijke Regionale Energiestrategieën mogelijk achten. Daarbij geeft een verhoogd subsidieplafond meer zekerheid – en daarmee meer kansen voor lokaal eigendom en meer draagvlak bij energieprojecten.
 • Landbouw
  Wat de landbouwsector betreft is het opvallend dat de meeste CO2-reductie dit jaar werd behaald met niet-klimaatgerelateerd beleid, waaronder de warme sanering van veebedrijven. Een kleinere veestapel draagt flink bij aan het halen van de klimaatdoelen. Natuur & Milieu en de NMF’s zien in de landbouw nog wel veel kansen voor verbetering als de overheid concretere reductiedoelen per veenweidegebied zou vaststellen en de glastuinbouw zou helpen in hun ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn.

Klimaat moet topprioriteit voor kabinet zijn

“De cijfers vandaag uit deze KEV maken onomstotelijk duidelijk dat het klimaat topprioriteit moet zijn en blijven van het kabinet. We roepen hen op om de komende maanden stevig regie te nemen op het waarmaken en versnellen van de afspraken uit het rijke Klimaatakkoord”, aldus Annie van de Pas van de Natuur en Milieufederaties.

Lees de belangrijkste bevindingen van de KEV

Meer weten?