Teken de petitie tegen Wildlife Crime

28 september 2015

Teken de petitie tegen Wildlife Crime

Wildlifecrime1

Protesteer samen met de Natuur en Milieufederaties tegen het doden, vangen of verstoren van wilde dieren! Op wildlifecrime.nl kun je een petitie tekenen tegen Wildlife Crime. We willen landelijk minstens 10.000 handtekeningen verzamelen en deze op 4 oktober aanbieden aan de Tweede Kamer. Hiermee willen we de Kamerleden vragen deze misdrijven serieus te nemen en zwaarder te bestraffen.

Wat is Wildlife Crime?
Wildlife crime is de Engelse benaming voor het aanrichten van schade aan in het wild levende dieren. Wildlife crime komt niet alleen voor in het buitenland, maar gebeurt ook in ons eigen land. Nog veel te vaak worden dieren moedwillig gedood, gevangen of worden hun nesten vernield. Denk aan het verstoren van nesten of het omzagen van nestbomen, neerleggen van vergiftigd aas, of vallen zetten waar wilde dieren in terechtkomen.

Wildlifecrime2