Steun de campagne GezondOpPad!

8 januari 2015

Steun de campagne GezondOpPad!

Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) is de mobiliteitscampagne GezondOpPad gestart. Hiermee wil de federatie de luchtkwaliteit en de gezondheid van Utrechters verbeteren. Zij roept gemeenten op om maatregelen te treffen om de luchtkwaliteit te verbeteren. En ze stimuleert bewoners uit de provincie om vaker ‘gezond op pad’ te gaan! Op 8 januari lichtte Mattheus Bleijenberg van NMU de campagne toe in Koffietijd van RTL4.20141218_Nieuws_Symposium

Het is slecht gesteld met de luchtkwaliteit in Nederland, en met name in de grote steden zoals Utrecht. Maar liefst een op de acht Nederlanders sterft vroegtijdig door luchtvervuiling. Dat percentage ligt voor Utrecht zelfs hoger. Daarmee staat luchtvervuiling inmiddels in de top 3 van veroorzakers van ziekten en sterfte, samen met overgewicht en roken. Vooral kinderen, ouderen en inwoners van steden zijn extra kwetsbaar.

Teken de petitie

Gemeenten worden middels een petitie opgeroepen maatregelen te treffen om de luchtkwaliteit te verbeteren. In de petitie vraagt de NMU hen om op de meest vervuilde plekken te meten wat de uitstoot is van fijnstof en roet en om dat te communiceren met de inwoners. Nu weten bewoners vaak niet dat ze in een sterk vervuilde straat wonen en wat de gemeente eraan doet om dat te verbeteren. Daarnaast roept de NMU gemeenten op om fietsverkeer en elektrisch vervoer te stimuleren. Teken hier de petitie.

Nieuwe website en tv-spotje

Via de site www.gezondoppad.nl en een TV spotje roept de NMU Utrechters op om vaker ‘gezond op pad te gaan’ en voor kleinere afstanden de auto te laten staan. Dat is beter voor de eigen gezondheid en fitheid en beter voor de luchtkwaliteit. Daarnaast roept de federatie gemeenten via een petitie op om maatregelen te treffen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Verderop in de campagne promoot de NMU het fietsen met een speciaal ontwikkelde app die fietskilometers bijhoudt. Voor iedere 100 gereden kilometers krijgen Utrechters korting bij ondernemers in de regio. Naast inwoners en politici benadert de NMU ook grote bedrijven om de campagne te omarmen en om fietsers beter te belonen en autoritten te ontmoedigen.

Campagne GezondOpPad

Het doel van de campagne is om de uitstoot van (ultra)fijnstof en roet te verminderen. Dit kan door het fietsen en het openbaar vervoer meer te gaan promoten en belonen en door te kiezen voor schoner vervoer, zoals elektrische auto’s, – scooters en – fietsen. Door vaker te fietsen verbetert niet alleen de luchtkwaliteit, maar ook de conditie en de fitheid van de inwoners. Bewegen is goed voor hart en bloedvaten, maar doet nog meer. Voldoende beweging zorgt voor een gezond gewicht, een betere spijsvertering, betere cholesterolgehaltes en een lagere kans op suikerziekte.

Uitstoot van fijnstof en roet moet minder!

Niet alleen blootstelling aan hoge concentraties fijnstof, maar ook langdurige blootstelling aan lage concentraties, zorgt in Utrecht voor een verminderde levensverwachting van ongeveer 12 maanden. Wonen langs een snelweg staat bijvoorbeeld gelijk aan het roken van 17 sigaretten per dag. Kinderen die op plekken wonen waar veel verkeer rijdt hebben zo’n 30% meer kans om astma te ontwikkelen dan kinderen die op het platteland wonen. Tijdens een symposium in oktober in het Amsterdamse AMC kwamen wetenschappers, artsen en beleidsmakers tot de conclusie dat de Europese normen voor luchtkwaliteit veel te slap zijn en zelfs een gevaar vormen voor de volksgezondheid. Het instellen van milieuzones, zoals in Utrecht, is al een stap in de goede richting om de uitstoot van hoge concentraties roet en fijnstof door oude dieselvoertuigen terug te dringen. Maar er moet veel meer gebeuren.

Vaker (elektrische) fiets en OV, weg met tweetakt scooters

Utrechters kunnen de lucht veel schoner maken als ze veel vaker de (elektrische) fiets of het openbaar vervoer zouden nemen in plaats van de auto. En tweetaktscooters, die 20 tot 2.700 keer erger vervuilen dan oude dieselauto’s, moeten worden vervangen door schonere (elektrische) scooters.