Sprong voor schoon water

15 juli 2013

Sprong voor schoon water

Om klokslag 15.00 uur vandaag ging burgemeester Ter Heegde voorop bij de Nationale ‘Big Jump’ in het schone Meer van Luna in Heerhugowaard. Samen met bestuurder Hans van Os van Hoogheemraadschap en plaatsvervangend directeur Erna Krommendijk van Milieufederatie Noord-Holland sprongen Heerhugowaarders om te benadrukken dat mensen op vele manieren kunnen genieten van schoon oppervlaktewater. Zo is het fijn om in te zwemmen. De ruim tachtig springers benadrukten dat het bijzonder is dat er in het stedelijk gebied van Heerhugowaard gezond zwemwater is. Schoon water in de stad is zeker niet vanzelfsprekend. Iedereen kan daar aan bijdragen door het water niet als afvoerputje te gebruiken, bijvoorbeeld door geen bestrijdingsmiddelen te gebruiken en geen eendjes te voeren.

Vorig jaar was er een Big Jump in de Zaan in Zaandam, met deze geslaagde sprong in het Meer van Luna lijkt er een traditie te ontstaan

Overal in Europa

Tegelijk met de Big Jump in Heerhugowaard sprongen honderden mensen verspreid over negen plaatsen in Nederland in het water. Overal in Europa gebeurde hetzelfde. De springers gaven hiermee aan dat ze schoon oppervlaktewater willen, waar ze zonder zorgen van kunnen genieten. In 2015 moet de waterkwaliteit in heel Europa sterk zijn verbeterd. Daar moet nog veel voor gebeuren. De springers wilden er op wijzen dat zij zeeën, rivieren en meren willen zonder troep, blauwalgen, bestrijdingsmiddelen en microplastics er in. De Big Jump in Nederland is een initiatief van de Natuur en Milieufederaties. Zij werkten samen met waterschappen en gemeenten