Smienten in Zuid-Holland mogen niet worden afgeschoten

12 november 2018

Smienten in Zuid-Holland mogen niet worden afgeschoten

Foto: Jan Nijendijk

De smient mag in Zuid-Holland voorlopig niet worden afgeschoten van de rechtbank in Den Haag. De provincie Zuid-Holland wilde de jacht op de smient toestaan vanwege de schade die de vogels zouden veroorzaken aan de landbouw.

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) ging hier samen met de Vogelbescherming tegen in beroep, ondersteund door 10.000 protestmails van burgers. Smienten zijn kleine eenden uit het arctisch gebied, die in ons land overwinteren. Al tientallen jaren slinken de aantallen van deze eend.

Invloed op vogelstand

Volgens de rechtbank bestaat er geen goed beeld van de invloed van afschot op de mate van instandhouding van de smient. Daarom is het afschieten van de vogels voorlopig verboden.

De beroepsprocedure tegen het afschieten van smienten loopt nog.

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland is blij met de uitspraak. Volgens de organisatie loopt het aantal smienten de afgelopen tientallen jaren steeds verder terug.

Bron: NOS