Slotbijeenkomst Stook je Rijk 2014

4 november 2014

Slotbijeenkomst Stook je Rijk 2014

Er zijn grote verschillen in de voortgang van energiebesparing bij corporaties. Sommige corporaties houden vol, ondanks de verhuurders- en vestiaheffing, terwijl andere veel last hebben van deze tegenwind. Dat is één van de conclusies uit de twaalf rondetafelgesprekken die dit jaar zijn gehouden tussen corporaties, huurders, raadsleden en wethouders. De vraag werpt zich dan ook op: waar ligt dat aan? En wat zijn bij anderen de belangrijkste belemmeringen en oplossingen?

Deze en andere vragen komen aan bod tijdens de slotbijeenkomst van Stook je Rijk 2014, op donderdagavond 20 november in Utrecht. Inloop met broodjes vanaf 18.00 uur. Start van de avond 18.30 uur. De slotbijeenkomst is dé gelegenheid om met huurders, corporaties en gemeenteraadsleden in gesprek te gaan over energiebesparing in de huursector. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Opgave kan via: Maarten Visschers van de Gelderse Natuur en Milieufederatie: tel (026) 3523740 of mail: m.visschers@gnmf.nl

Interviews en debat
Tijdens deze slotbijeenkomst gaan we in debat met onder meer Ronald Paping (directeur Woonbond), Meindert Smallenbroek, (directeur Bouwen ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken) , René van Genugten (Aedes) , VNG en de borgingscommissie. Ook Kamerleden zijn uitgenodigd voor een gesprek.

Grote verschillen tussen gemeenten
Het is opvallend dat de voortgang van energiebesparing van huursectoren tussen gemeenten sterk verschilt. Wat kunnen daar de oorzaken van zijn? Een aantal gemeenten gaar prestatieafspraken in lijn brengen met het Energieakkoord (gemiddeld label B in 2020, monitoring, en driepartijenoverleg). En wat doen de overige? Wat zijn de ervaringen bij gemeenten? Huurdersverenigingen en raadsleden hechten veel belang aan periodiek driepartijenoverleg. Hoe wordt dit overleg structureler? Welke rol hebben Aedes en de VNG hierbij? En hoe kijkt de Borgings­commissie van het Energieakkoord tegen de ontwikkelingen aan (voortgang, monitoring en kwaliteit van de prestatieafspraken)?

Uitreiking Stook je rijk Trofee
Tijdens de slotbijeenkomst maken wij ook de winnaars van de StookjeRijk Trofee 2014 bekend. Deze aanmoedigingsprijs gaat naar de huurdersvereniging, de woningcorporatie en de gemeenteraad die in het project de beste invulling aan de afspraken van het convenant Energiebesparing Huursector/ Energieakkoord heeft gegeven.

Meer weten?
Zie de website www.stookjerijk.nl.