Seminar Draagvlak en participatie wind op land

13 oktober 2016

Seminar Draagvlak en participatie wind op land

6.000 megawatt aan windenergie op land in 2020: dat doel brengt uitdagingen met zich mee, maar biedt ook kansen voor de lokale gemeenschap. Hoe meer die meedoet, hoe beter. Daarom organiseren De Natuur en Milieufederaties en Natuur & Milieu donderdag 3 november het seminar Draagvlak en Participatie Wind op Land.

wind op land

Succesvolle windmolenprojecten en acceptatie van grote veranderingen in de leefomgeving zijn vaak het gevolg van een hoge maatschappelijke participatie. De Natuur en Milieufederaties en Natuur & Milieu hebben zich daarom als doel gesteld het draagvlak en de participatie bij wind op land te stimuleren. In dit seminar wordt dieper ingegaan op onderwerpen en methoden om acceptatie en participatie te vergroten.

Onder leiding van dagvoorzitter Matthijs Nijboer (directeur Natuur en Milieufederatie Overijssel) worden de bevindingen over participatie uit vier casussen gepresenteerd. In drie interactieve deelsessies gaan we vervolgens dieper in op de materie. Aan het eind van de dag inventariseren we wat de aanwezigen de komende tijd meer willen leren over dit onderwerp. Zo kunnen we een vervolg geven aan dit seminar, bijvoorbeeld in de vorm van bijeenkomsten.

Wanneer: donderdag 3 november 2016

Tijdstip: 13.00 uur – 17.30 uur

Locatie: VechtclubXL, Europalaan 2b te Utrecht (10 minuten vanaf Utrecht CS naar halte Anne Frankplein. Buslijnen: 63, 65, 66, 74, 77. Zie www.9292ov.nl)

Programma

13.15 uur Ontvangst
13.30 uur Opening door de dagvoorzitter: Matthijs Nijboer (directeur Natuur en Milieufederatie Overijssel)
Inleiding in het onderwerp door Vera Pieterman, plv. directeur Energie & Omgeving, ministerie van Economische Zaken
14.00 uur Bevindingen analyse windprojecten uit de milieustudie
14.30 uur Deelsessies:

  1. Initiatieven van onderop: in deze deelsessie gaan we dieper in op de rol van een energiecoöperatie bij de ontwikkeling van een succesvol windmolenproject. ODE Decentraal en de Gelderse Natuur en Milieufederatie geven een inleiding in het hoe en wat van een energiecoöperatie. Aan de hand van de cases Windpark Nijmegen-Betuwe (burgerinitiatief langs de A15), Windpark de Spinder (Tilburg) en Projectgebied Noord (Flevoland) bekijken we wat werkt en wat niet.
  2. Natuur en wind: in deze deelsessie geven we een eerste aanzet voor een afwegingskader wind en natuur. Vanuit de ecologie wordt beschreven welke aspecten van belang zijn. Aan de hand van cases windpark Krammer (Zeeland) en Eemshaven (Groningen) kijken we welke ingrediënten essentieel zijn voor een goede afweging tussen wind en natuur en landschap.
  3. Ruimtelijke ontwikkeling en locatiekeuze: aan de hand van casus Drenthe / Emmen blikken we met de betrokken partijen: Rob Rietveld (NLVOW), Michiel Mulder (NMF Drenthe) en Arthur Vermeulen (Raedhuys) terug op het proces tot nu toe. Marc van Rijnveld van Beleidsmediation houdt een beschouwing vanuit de conflictstudietheorie.
16.00 uur Afsluiting en doorkijk naar vervolg
16.30 uur Borrel

Aanmelden

Wilt u meepraten en meedoen op 3 november? U kunt zich hier aanmelden.