Schrijnend IPCC-rapport luidt noodklok voor het klimaat: we moeten nu in actie komen

9 augustus 2021

Schrijnend IPCC-rapport luidt noodklok voor het klimaat: we moeten nu in actie komen

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), ook bekend als het VN-klimaatpanel, heeft een nieuw rapport gepresenteerd. Daarin wordt de noodklok geluid om dringend iets te doen aan de wereldwijde gevolgen van klimaatverandering. De mens blijkt ‘onmiskenbaar’ de grootste oorzaak.

Het IPCC is het adviesorgaan van de Verenigde Naties, met betrekking tot klimaatverandering. Het zorgt voor de cijfers achter de wetenschap. Het doel van het dikke, wetenschappelijke rapport is het onderstrepen van de noodzaak om wereldwijd in actie te komen. Vooral politici en andere beleidsmakers worden aangesproken.

Effectief klimaatbeleid is urgenter dan ooit

De huidige staat van het klimaat wordt in het rapport samengevat als rampzalig. Overal ter wereld warmt de aarde op door onze enorme uitstoot van broeikasgassen. Het gevolg is onder andere meer hittegolven, droogte, extreme neerslag en de stijging van de zeespiegel. De temperatuur is nog nooit zo snel gestegen als nu, volgens het IPCC.

De mens is ‘onmiskenbaar’ de oorzaak

Uit het rapport blijkt dat broeikasgassen door mensen de grootste oorzaak is van de razendsnelle klimaatverandering. ‘It is unequivocal that human influence has warmed the atmosphere, ocean and land. Widespread and rapid changes in the atmosphere, ocean, cryosphere and biosphere
have occurred’, valt er als eerste conclusie te lezen in het rapport.

Bron: IPCC AR6 WGI

We moeten nu in actie komen

Er is ook goed nieuws: het is nog niet te laat, maar dan moeten we wel nu in actie komen. Klimaat moet topprioriteit worden voor het nieuwe kabinet en voor lokale overheden. Als Natuur en Milieufederaties roepen we de lokale politiek op om klimaatverandering op hun agenda te zetten. In ons pamflet geven we tien voorstellen, inspiratie en concrete voorbeelden.

We zien dit rapport als steun in de rug voor ons werk. Wederom blijkt het erg belangrijk om samen hard te werken om onze klimaatdoelen te halen voor een leefbare aarde.

Bekijk hier het IPCC AR6 Rapport

Bekijk hier de samenvatting van het IPCC AR6 Rapport