Schaliegas rustig laten zitten

27 augustus 2013

Schaliegas rustig laten zitten

Minister Kamp heeft aangekondigd dat er nog geen besluit is genomen over proefboringen naar schaliegas. Tot zover past het bij de mening van de BMF: rustig laten zitten.

Schaliegas is net als olie en aardgas een fossiele brandstof. De BMF is van mening dat het zinvoller is om te investeren in hernieuwbare energiebronnen. Inzetten op schaliegas betekent dat de transitie naar duurzame energieopwekking minder aandacht zal krijgen, terwijl die toch echt nodig is en blijft.

Schaliegas is geen duurzame bron en bij de winning is zelfs veel meer energie nodig dan bij de winning van aardgas. Zelfs steenkool belast het klimaat minder. Daarbij komt dat er veel drinkwater nodig is voor het exploiteren van een put, maar liefst 8 tot 19 miljoen liter water. Dat is per put 50 tot 100 keer het gemiddelde jaarverbruik van een gezin.

De Brabantse Milieufederatie is dus geen voorstander van de proefboringen naar schaliegas, waarvan er twee in  Noord-Brabant gepland zijn. Een succesvolle proefboring zal tot grootschalige exploitatie leiden, met als gevolg tientallen boorputten in het gebied nabij de gemeenten Haaren en Boxtel met enorme schade voor landschap en leefomgeving.

Het onderzoek van ingenieursbureau Witteveen en Bos bracht naar voren dat de risico’s bij het boren naar schaliegas goed te ondervangen zijn. Minister Kamp laat nu eerst een commissie van deskundigen een visie geven op dit rapport voor de Tweede Kamer erover gaat beslissen. Als u vindt dat de Tweede Kamer geen boringen naar schaliegas toe moet staan, teken dan de petitie van Milieudefensie: